Louse off 1 – Utvikling av lakselusvaksine

Louse off 1 har som mål og identifisere lakselus-antigener (proteiner) som kan anvendes i en effektiv vaksine mot lakselus.

Infeksjoner med lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør stor sjukdomstrussel for både oppdretts- og villaks. Lakselus påvirker laks negativt ved å mate på slim, hud og blod. Oppdrettsindustrien avhenger sterkt av kjemiske bekjempelsesmidler for å kontrollere luseinfeksjonene. Selv om disse behandlingene er effektive, utvikler lusepopulasjoner redusert sensitivitet over tid, og levetiden til hvert plantevernmiddel er derfor begrenset. I tillegg frigjør kjemiske behandlinger også restforbindelser til miljøet. En effektiv vaksine mot lakselus ville være et viktig verktøy for å redusere behovet for kjemiske behandlinger i bransjen, og dermed øke kontrollen av problemet.

Dette prosjektet kombinerer de nyeste fremskrittene innen sekvensering, bioinformatikk og formuleringsteknologi, med høy gjennomstrømning in vivo-screening i allerede etablerte lakselus-smittemodeller. Denne tilnærmingen sikrer at et høyt antall kandidat-antigener (50-100) vil bli screenet basert på svært relevante vaksineegenskaper, slik som immunogenisitet og faktisk effektivitet (beskyttelse). Antall antigener som screenes for effektivitet, overskrider tidligere prosjekter med vaksineutvikling, og er nøkkelen for suksess ved identifisering av et virkelig beskyttende antigen.

Prosjektet samler norske og internasjonale forskningsmiljøer med toppmoderne kompetanse innen lakselus, ektoparasittvaksiner og fiskevaksiner. En betydelig investering i menneskelige ressurser og ny teknologi er viktig for å bringe en laksevaksine til markedet. Prosjektrisikoen og behovet for å trekke i ekstern kompetanse er grunnen til at PHARMAQ ber om støtte fra Forskningsrådet.

Prosjektleder

Søren Grove

Samarbeidspartnere

  • PHARMAQ AS (Zoetis)
  • Havforskningsinstituttet
  • Universitetet i Castilla-La Mancha (Spania)

Forskninginformasjon

Start
2014-01-01
Slutt
2018-12-31
Prosjektnummer
235477
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Vaksinologi