ENDOVIR - Hvordan endotel hemmer eller fremmer antivirale vertsresponser

Prosjektet ENDOVIR vil gi økt innsikt i samspillet mellom virus og vert og blant annet undersøke om infeksjon av endotelceller påvirker hvor effektivt immunsystemet gjenkjenner og bekjemper virus.

I tillegg til å belyse viktige problemstillinger innen grunnforskning, vil prosjektet også styrke vår evne til å kontrollere og bekjempe ILA, som er en sykdom av stor økonomisk og velferdsmessig betydning for norsk lakseoppdrett.

Vi bruker infeksiøs lakseanemi som modell for å forstå hvordan endotel (cellene på innsiden av blodkar) reagerer på virusinfeksjon. Deretter kartlegges responsen i enkeltceller og renset endotel fra infisert fisk og undersøker hvordan dette påvirker oppformering av virus og sykdomsutvikling.

Publikasjoner

Samarbeidspartner

Wellcome Sanger Institute, UK

Start
2020-01-01
Slutt
2024-12-31
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Immunologi, Virologi