ENDOVIR - Hvordan endotel hemmer eller fremmer antivirale vertsresponser

Prosjektet ENDOVIR vil gi økt innsikt i samspillet mellom virus og vert og blant annet undersøke om infeksjon av endotelceller påvirker hvor effektivt immunsystemet gjenkjenner og bekjemper virus.

I tillegg til å belyse viktige problemstillinger innen grunnforskning, vil prosjektet også styrke vår evne til å kontrollere og bekjempe ILA, som er en sykdom av stor økonomisk og velferdsmessig betydning for norsk lakseoppdrett.

Vi bruker infeksiøs lakseanemi som modell for å forstå hvordan endotel (cellene på innsiden av blodkar) reagerer på virusinfeksjon. Deretter kartlegges responsen i enkeltceller og renset endotel fra infisert fisk og undersøker hvordan dette påvirker oppformering av virus og sykdomsutvikling.

Publikasjoner

Endothelial Cells in Emerging Viral Infections

Samarbeidspartner

Wellcome Sanger Institute, UK

Start
2020-01-01
Slutt
2023-12-31
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Immunologi, Virologi

Forskere

Johanna Hol Fosse

Forsker og veterinær
Mobilnr: +47 95886639
E-post: Johanna.Hol.Fosse@vetinst.no

Adriana Magalhaes Santos Andresen


E-post: adan@vetinst.no

Inger Austrheim Heffernan

Ingeniør
Mobilnr: +47 45023362
E-post: inger.austrheim@vetinst.no