HSMI-CMS-Vacc - Vaksineutvikling rettet mot HSMB og CMS i oppdrettslaks

Dette prosjektet har som mål å benytte de nye gjennombruddsfunnene som sammenhengen mellom Piscine orthoreovirus (PRV) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og mellom Piscint myokarditt virus (PMCV) og kardiomyopati-syndrom (CMS).

Vellykket vaksinering er en effektiv måte å øke fiskens helse og velferd på. Kontroll på infeksjoner i oppdrettslaks hindrer også spredning av patogener og sykdommer til villfisk. Dette prosjektet har som mål å benytte de nye gjennombruddsfunnene som sammenhengen mellom Piscine orthoreovirus (PRV) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og mellom Piscint myokarditt virus (PMCV) og kardiomyopati-syndrom (CMS). Begge sykdommene fører til store økonomiske tap for lakseoppdrettsnæringen, med over 100 oppdrettsanlegg berørt av utbrudd årlig (Fiskehelserapporten-Veterinærinstituttet). Det er stort behov for beskyttende vaksiner mot disse sykdommene. 

Inaktiverte helvirusvaksiner formulert med adjuvans er de vanligste vaksinene mot virussykdommer i oppdrettslaks. Generelt er gir levende attenuerte vaksiner mer langvarig beskyttelse og immunaktivering, men for å minske sannsynligheten for at virusene kan revertere til virulens, er formulerte helvirusvaksiner foretrukket i akvakultur, men de krever et godt system for å propagere virus. PRV og PMCV har ikke latt seg dyrke i vanlige fiskecellelinjer og dermed har det ikke vært mulig å fremstille helvirusvaksiner. Det er heller ikke rapportert om effektive vaksiner mot HSMB eller CMS.

Nylig ble det vist at røde blodceller er de viktigste målcellene for PRV og den nye kunnskapen er benyttet til å etablere et ex vivo kultursystem for PRV med lovende resultater.

Prosjektet interagerer med plattform for virusvaksiner i fisk (ViVaFish)

Prosjektleder

Maria K. Dahle

Samarbeidspartnere

  • Zoetis/Pharmaq
  • NMBU
Start
2014-01-01
Slutt
2018-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

Forskere

Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT
Vis telefonnummer
Send e-post