Hvordan samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller påvirker infeksjon og sykdomsutvikling

Infeksiøs lakseanemivirus binder røde blodceller, men vi vet ikke hvilken betydning denne bindingen har. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller påvirker utviklingen av infeksjon og sykdom.

Infeksiøs lakseanemi har store økonomisk konsekvenser for oppdrett av Atlantisk laks, og det har vært en betydelig økning i utbrudd i Norge i 2020 og 2021. Sykdommen forårsakes av et virus som er beslektet med influensavirus, men som ikke kan infisere pattedyr eller fugl.

Virusinfeksjonen fører til alvorlig sirkulasjonsforstyrrelse, blødninger og blodmangel (anemi) hos laks. Vi har tidligere vist at viruset infiserer det innerste cellelaget av laksens blodkarsystem, og at det også fester seg til de røde blodlegemene. I tillegg har vi observert at en type immunceller (makrofager, også kjent som slukeceller) i økt grad «spiser» røde blodlegemer i infisert laks, noe vi antar kan skyldes fremmede viruspartikler på celleoverflaten.

I dette prosjektet skal vi kartlegge og dokumentere bindingen mellom infeksiøst lakseanemi og laksens røde blodceller og undersøke hvordan dette påvirker sykdomsutviklingen i infeksiøs lakseanemi. Selv om evnen enkelte virus har til å binde røde blodlegemer danner grunnlag for flere klassiske laboratorietester, har vi bare funnet en håndfull vitenskapelige studier som undersøker dette samspillet med tanke på betydningen for sykdomsutvikling i dyr eller mennesker. Våre funn kan derfor også bidra til å avdekke nye og mer generelle sykdomsmekanismer med betydning utover infeksiøs lakseanemi.

Publikasjoner

Samarbeidspartnere

  • Knut Falk
  • Debes Hammershaim Christiansen (Faroese Food and Veterinary Authority)
  • Marit Bakke Jørgensen (NMBU)

Prosjektleder

Johanna Hol Fosse

Forskninginformasjon

Start
2016-12-01
Slutt
2022-12-31
Prosjektnummer
254876
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Virologi