Utvikler nytt prinsipp for fiskevaksiner

Denne saken er eldre enn to år

I prosjektet TarGet utvikler forskere en universell vaksineplattform som danner grunnlag for å skreddersy vaksiner mot ulike sykdommer. Lykkes de, vil prosjektet få enorm nytteverdi.

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innen oppdrettsnæringa, og vaksiner har vist seg å være et av de viktigste forebyggende tiltakene for å øke fiskevelferden og redusere dødeligheten.

− Utvikling av nye fiskevaksiner er en viktig del av forskningen vi gjør på fiskehelse, forteller Helena Hauge, forsker ved Veterinærinstituttet. Hun er leder for vaksineutviklingsprosjektet TarGet og jobber med problemstillinger knyttet til dette, med forskerkollega Unni Grimholt. Hauge forklarer at vaksiner skal mobilisere immunforsvaret slik at verten, i dette tilfellet fisken, er i stand til å forsvare seg mot ulike bakterier, virus og parasitter som finnes i miljøet. Når fisken vaksineres, skal immunforsvaret stimuleres til å lage en langvarig og beskyttende immunrespons. Men immunsystemet er komplisert, og dessverre klarer langt fra alle vaksiner å gi fullgod beskyttelse. Startet opp i april 2015 og skal ferdigstilles

Enormt potensial

I prosjektet TarGet forsøker forskerne å utvikle en vaksineplattform som vil gjøre det raskere og enklere å lage effektive vaksiner mot sykdomsfremkallende organismer, både kjente, men også nye som dukker opp. − Det som er spesielt med dette prosjektet, er at vi ikke fokuserer på en særskilt sykdom, men på å utvikle et fleksibelt, modulbasert «vaksineverktøy», som kan brukes på ulike sykdommer og fiskearter, sier Hauge.

− I kjølvannet av kontinuerlig vekst i oppdrettsnæringa og industrialisert oppdrett av nye arter, dukker det hele tiden opp nye sykdomsutfordringer som må løses. Denne allsidigheten gjør at det bor et enormt potensial i prosjektet, forklarer hun.

Nytt innen fiskevaksinologi

− Fisken er konstant eksponert for ulike mikroorganismer i miljøet. De fleste er ufarlige og kan gå upåaktet hen, mens noen kan utgjøre en trussel som fisken må forsvare seg mot, fortsetter Hauge. − Dette er en evig balansegang. Skal en vaksine virke, må den klare å fange oppmerksomheten til immunsystemet hos fisken. For en del mikroorganismer, særlig virus, har utvikling av gode vaksiner vist seg å være utfordrende ved bruk av dagens vaksineteknologi.

− TarGet-vaksiner er målstyrte og sikrer på den måten at immunforsvaret reagerer på vaksinen, et helt nytt prinsipp innen fiskevaksinologi. Slike vaksiner kan enkelt tilpasses ulike sykdommer og fiskearter, for å sikre en sterk og effektiv immunrespons. Med oss til å utvikle denne vaksineplattformen, har vi samlet et teknologisk og faglig sterkt team med lang erfaring innen vaksineutvikling og innovasjon.

Ideen bak

Forskerteamet har utviklet en «vaksine-mal» som er bygd opp av moduler, som enkelt kan endres og byttes ut for å lage nye vaksiner. Hauge forklarer at de har utarbeidet målstyringsenheter, som ved hjelp av «klipp og- lim» i DNA-sekvenser kombineres med antigener fra for eksempel viruset man ønsker å lage en vaksine mot. I fisken vil da målstyringen i vaksinen «trykke på aktiveringsknapper» i immunforsvaret hos fisken og gi en effektiv respons, og dermed beskytte den mot sykdommen.

Foreløpig kan hun ikke gå mer i detalj om selve vaksinene, da forskningen forhåpentligvis vil munne ut i nye og forbedrede kommersielle vaksiner. Målet er å designe vaksiner som kan bidra til å løse dagens og framtidens sykdomsutfordringer. Men dette er et prinsipp som hittil ikke er utprøvd i fisk, så prosjektet er i så måte risikabelt. − Dersom vi lykkes, er også potensialet veldig stort, avslutter Hauge.

  • Startet opp i april 2015 og skal ferdigstilles i april 2018.
  • Samarbeidspartnere er PHARMAQ AS, Vaccibody AS, Iacob Mathiesen og Kjeller Innovasjon.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. 

Del artikkel