Tamrein

Norske tamrein er nesten fri for alvorlige smittsomme sykdommer, men smittsom øyebetennelse, hjernemark og pasteurellose/luftveisinfeksjoner kan gi problemer i perioder.

Fagpersoner

Torill Mørk

Forsker/veterinær Tromsø
Mobilnr: +47 90931481
E-post: torill.mork@vetinst.no

Ingebjørg Helena Nymo

Seniorforsker
Mobilnr: +47 91838421
E-post: ingebjorg.nymo@vetinst.no

Alle ansatte