Torill Mørk

Forsker/veterinær Tromsø, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Patologi
Mobilnr
+47 90931481
Tlf
+47 90931481
E-post
torill.mork@vetinst.no


Faggruppeleder arktisk landbruk og tamrein