Torill Mørk

Forsker/veterinær Tromsø, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Patologi
Mobilnr
+47 97773433
Tlf
+47 97773433
E-post
torill.mork@vetinst.no

Patologi på varmblodige dyr, bakteriologi og parasittologi ved avdeling i TROMSØ

Faggruppeleder arktisk landbruk og tamrein