Avkreftet mistanke om skrantesjuke hos tamrein i Børgefjell

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet da en tamrein slaktet i Børgefjell testet positivt for skrantesjuke, basert på innsendte prøver. Mistanken er nå avkreftet.

Tamreinbukken ble slaktet 9. september, og innledende undersøkelse av prøver innsendt til Veterinærinstituttet førte til mistanke om smitte. Veterinærinstituttet har nå avkreftet funn av skrantesjuke hos reinsdyret.

– Det er gledelig at denne sykdomsmistanken nå kan avblåses. Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, sier avdelingsdirektør for analyser og diagnostikk ved Veterinærinstituttet, Anna Karin Germundsson Hauge.

De innledende undersøkelsene ble gjort ved bruk av såkalt ELISA-testing av det innsendte materialet. Denne påviste prioner i lymfeknute og hjerne hos reinsdyret, og utløste mistanke. Påfølgende testing avkreftet dette resultatet.

Avdelingsdirektør Hauge forklarer hvordan:

– Biologiske tester kan i enkelte tilfeller reagere på noe annet i prøven enn det den skal påvise, og resultere i et feilaktig resultat. Derfor brukes ofte flere alternative metoder for å undersøke en prøve. Dette sikrer at man får korrekt analysesvar.

– ELISA-testen har høy sensitivitet for både klassisk og atypisk skrantesjuke. Når en test blir veldig sensitiv kan nøyaktigheten bli noe redusert. For å stille diagnosen klassisk skrantesjuke er dermed ikke ELISA alene tilstrekkelig, og resultatet må bekreftes eller avkreftes med en annen metode. I dette tilfelle viste den andre metoden, Western Blot, at prøven var negativ for skrantesjuke, sier Hauge.

Del artikkel