Reinhelsetjenesten

Reinhelsetjenesten

Sykdommer symbol version 3.png
 
Rådgivning symbol version 2.png
 

 

Siste nytt 

 • Webinar for reindriftsutøvere om ny sykdom hos rein 29.01.2024 kl19.00-19.45

  Kveldswebinar for reineiere om årsaken til at rein får sår rundt øynene

  Mandag 29. januar kl.19.00-19.45

  Påmelding senest 29/01/24 kl. 16.00

  Lenke til møtet sendes til din oppgitte e-postadresse seneste kl. 17.00 samme dag som møtet.

  Når du melder deg på SSRs møter så innebærer dette at SSR behandler dine personopplysninger.

  For å lese mer om dette, se her: https://www.sapmi.se/om-ssr/gdpr

  I webinaret presenteres resultater fra et prosjekt der Reinhelsetjenesten/Veterinærinstituttet i Norge og SSR`s Renhälsovård i Sverige prøvetok flere rein sist førjulsvinter. Fokuset var å finne hva som er årsaken til at rein får sår rundt øynene.

  Foredragsholdere er veterinær Ingebjørg H. Nymo fra Reinhelsetjenesten i Norge/Veterinærinstituttet og veterinær Ulrika Rockström fra Gård & Djurhälsan i Sverige.

 • Viktig publikasjon for reindriftsnæringa om tap på vinterbeite

  Veterinærinstituttet med Reinhelsetjenestens medlemmer har publisert en artikkel som omhandler tap av rein på vinterbeite. Studiet baserer seg hovedsakelig på kadavre fra Troms og Finnmark innsamlet i perioden 2017-2019. De mest vanlige diagnosene var rovdyrskader, avmagring, betennelser, ulike typer traumer og fôringsrelaterte sykdommer. 

  Et viktig funn i dette studiet var at rovdyr drepte rein i god kondisjon like ofte som rein i dårlig kondisjon om vinteren. Avmagring ble også funnet i relasjon til betennelsessykdommer, og ikke bare som et resultat av matmangel. 

  Studien viser også hvor viktig det er å undersøke død rein for å fastsette dødsårsak da det kan gi viktig kunnskap om tapsårsaker. 

  Artikkelen kan leses i sin helhet her: https://rdcu.be/dvxE6 

  Kontakt gjerne Torill Mørk ved spørsmål: 

  Tlf.: 48 50 70 06 

  E-post: post@reinhelsetjenesten.no 

 • Hundens dvergbendelmark kan smitte rein

  Publisert 7. november 2023

  Hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) er påvist hos elg i Røros, Åmot og Stor-Elvdal kommune. Denne parasitten smitter fra hundedyr til hjortevilt, inkludert rein. Parasittstadiet i indre organer hos rein (og andre hjortevilt) er ikke smittsomt til mennesker, mens egg i avføring til hundedyr kan smitte mennesker.

  Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis G10 og lukket blære. Foto: Per Langdal, Mattilsynet
  Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis G10 og lukket blære. Foto: Per Langdal, Mattilsynet

  Reinbeitedistrikter med beiteland i disse områdene bør være ekstra oppmerksomme på mulig smitte hos rein. Ved slakting bør reineiere sjekke lunger og lever for parasittblærer.

  Skal meldes til Mattilsynet

  Funn av parasittblærene tilhørende Echinococcus canadensis G10, er meldepliktig til Mattilsynet. Funn av parasittblærer i lunge og/eller lever gir kassering av disse organene, men ikke av det øvrige slaktet.

  Merk at om du finner unormale forandringer i lunger eller lever under slakt, ta bilder og deretter kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. Mattilsynet avgjør deretter om materialet skal sendes til Veterinærinstituttet for videre analyser. Om mulig, ta vare på lungene og/eller leveren som har påviste forandringer. Organene oppbevares kjølig til funnene har blitt diskutert med Mattilsynet.

  Tiltak for å begrense smitte til rein involverer å hindre at hunder får tak i rått slakteavfall fra smittede hjortedyr, inkludert rein. Ved mistanke om at hunden kan ha fått tilgang til slikt materiale bør ormekurbehandling vurderes i samråd med privatpraktiserende veterinær.

  Her finner du et informasjonsark med mer informasjon om parasitten, hvordan den ser ut i indre organer, tiltak for å hindre smitte og hvordan å varsle Mattilsynet ved mistanke.

  Les mer om hundens dvergbendelmark på våre hjemmesider.

  Her finner du spørsmål og svar om hundens dvergbendelmark.

 • Kurs i reinhelse for veterinærer 17. november 2023

  Fredag 17. november 2023 kl. 09.00-16.00 arrangerer Reinhelsetjenesten kurs for veterinærer som jobber med rein i sin praksis eller har interesse for rein. Det vil være foredrag fra Reinhelsetjenestens veterinærer og fra reindriftsnæringen. På slutten av dagen blir det en praktisk gjennomgang med obduksjon av rein, inkl. prøvetaking.

  Klikk her for programmet og påmeldingsinformasjon 

 • Seminar for reindriftsutøvere i Øst-Finnmark 21. august 2023

  Seminaret holdes på Tana Hotel og Camping i Tana bru 23. august kl. 09:30-17.

  Temaet for seminaret vil være sykdom i forbindelse med fôring og tilskudd ved tap av rein ved uhell og sykdom. I tillegg vil vi gå gjennom obduksjon og undersøkelser vi gjør i forbindelse med sykdomsutbrudd. Til sist vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.

  Påmelding må gjøres innen 21. august ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/SMS til 91858775. Reinhelsetjenesten dekker lunsj, men deltagere må selv dekke evt. utgifter til reise og opphold.

  Seminaret vil kun være tilgjengelig for reineiere/-utøvere eller andre med direkte tilknytning til reindrift. Deltakerbevis utstedes etter seminaret.

   

  Velkommen!

 • Webinar: Reinens parasitter 20. juni 2023

  Tirsdag 20. juni kl. 09.00-10.00 inviterer Reinhelsetjenesten til webinar om reinens parasitter. Vi vil gå gjennom de vanligste parasitter på rein og hvordan disse kan forebygges evt. behandles. Webinaret er åpent for alle, men det er krav om påmelding. 

  Webinaret er rettet mot veterinærer med interesse for reinhelse.

  Program

  Det vil bli presentasjon av Reinhelsetjenesten og arbeidet de gjør. Deretter tar vi for oss vanlige parasittinfestasjoner hos rein og fortelle litt om både forebygging og behandling. Det vil være åpent for spørsmål, diskusjoner og innspill.

  → Meld deg på webinaret her.

  Webinaret vil foregå på TEAMS. Lenke vil bli sendt til alle påmeldte. 

 • Reinhelsetjenesten tatt godt imot

  I reindriftsavtalen 2021/22 ble det opprettet en helsetjeneste for rein. I første omgang er tjenesten etablert som et treårig pilotprosjekt lagt til Veterinærinstituttet i Tromsø. Tilbakemeldinger viser at tjenesten, som er kommet godt i gang, er ønsket velkommen av næringen.

  Les hele saken.

 • Seminar for reindriftsutøvere i Finnmark 29. mars 2023

  Seminaret holdes på Samisk høgskole (Diehtosiida) i Kautokeino 29. mars kl. 09:30-17.

  Temaet for seminaret vil være sykdom i forbindelse med fôring og inkluderer en praktisk del med obduksjon og prøvetaking. Ta gjerne med eget reinkadaver for undersøkelse. I tillegg vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.

  Påmelding må gjøres innen 23. mars ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/SMS til 91858775. Reinhelsetjenesten dekker lunsj, men deltagere må selv dekke evt. utgifter til reise og opphold.

  Seminaret vil kun være tilgjengelig for reineiere/-utøvere eller andre med direkte tilknytning til reindrift.

  Velkommen!

  Seminar Program Kautokeino

   

 • Seminar for reindriftsutøvere i Nordland 22. februar 2023

  Reinhelsetjenesten holder seminar for reindriftsutøvere i Hattfjelldal 22. februar 2023. Temaet for seminaret vil være erfaringer fra sykdomsutbrudd og inkluderer også en praktisk del med obduksjon og prøvetaking. Deltagerne kan gjerne ta med egne kadaver for undersøkelse. I tillegg vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.


  Kurset vil holdes på Sitji Jargne-samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal 22. februar kl. 09-16.

  Påmeldingsfrist er nå utgått. Den planlegges flere seminarer i 2023 for reindriftsutøvere fra andre områder.

 • Ny utgave at Reindriftsnytt 2:2022
 • Rapport om kobberforgiftning hos tamrein våren 2022

  Våren 2022 oppstod det utbrudd av alvorlig sykdom hos en tamreinflokk på vinterbeite på Helgelandskysten. I løpet av tre måneder døde 128 dyr og mange simler aborterte. Rapporten oppsummerer arbeidet med sykdomsoppklaring og grunnlaget for diagnosen akutt kobberforgiftning. 

  Les rapporten

 • Webinar for reineiere om ny sykdom rundt øyne 16. november kl19:30-20:30 via Teams

  Det er nylig påvist en "ny" sykdom hos rein som gir sår rundt øyne og kjønnsorganene. Dette er blitt påvist på rein både i Sverige og Norge.

  Sámiid Riikkasearvi (SSR) invitere til et webinar om denne nye sykdom hos rein. Webinaret er kostnadsfritt, men påmelding kreves.

  Lenken til mer informasjon og påmelding finnes her: Info og påmelding ögonwebbinarium 16/11

 • CWD påvist hos villrein på Hardangervidda

  Torsdag ettermiddag varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om et nytt bekreftet tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda hos ei villreinsimle felt under jakt. 

  For mer informasjon les her.

  For informasjon om skrantesjuke på Samisk les her

 • Tarandus nettverkskonferanse gjennomført

  Nettverket TARANDUS samler forskere som jobber med rein fra Norge, Sverige, Finland og Island.

  Det tredje TARANDUS nettverksmøtet ble arrangert 13. - 14.09. i Rovaniemi, Finland. Hovedfokus for nettverksmøtet var infeksiøse sykdommer, parasitter og fremtidige utfordringer for reindrifta.

  Reinhelsetjenesten, ved Ingebjørg H. Nymo, deltok og holdt to presentasjoner om hhv. Reinhelsetjenesten og kobberforgiftning hos tamrein. Begge presentasjonene fikk mye oppmerksomhet.

  IMG_5445.jpg
  Utflukt til finsk reineier. Kastrat med parykkhorn. Bilde: Nymo.

   

 • Skrantesjuke mistanke avkreftet

  Mistanke om skrantesjuke er nå avkreftet. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet torsdag 15. september da en tamrein slaktet i Børgefjell testet positivt for skrantesjuke, basert på innsendte prøver. 

  – Det er gledelig at denne sykdomsmistanken nå kan avblåses. Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, sier avdelingsdirektør for analyser og diagnostikk ved Veterinærinstituttet, Anna Karin Germundsson Hauge.

  De innledende undersøkelsene ble gjort ved bruk av såkalt ELISA-testing av det innsendte materialet. Denne påviste prioner i lymfeknute og hjerne hos reinsdyret, og utløste mistanke. Påfølgende testing avkreftet dette resultatet.

  Les mer om saken her

 • Mistanke om skrantesjuke på tamrein i Børgefjell

  Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at en tamrein som ble slaktet 9. september i Børgefjell har testet positivt på skrantesjuke, basert på innsendte prøver. Flere analyser skal gjennomføres i helgen.

  Les mer om saken her.

 • Siste utgave av Reindriftsnytt

  Siste utgave av Reindriftsnytt tilgjengelig her: Reindriftsnytt 1:2022

   

  Reindriftsnytt front page 2022.png

   

 • Sykdomsutbrudd hos rein i Nordland – sannsynlig kobberforgiftning

  Publisert 02.08.2022

  Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet har nå sammenfattet alle resultater som er gjort i forbindelse med sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland og konkludert med sannsynlig kobberforgiftning.

  Etter et sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland er det konkludert med mulig kobberforgiftning. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  Etter et sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland er det konkludert med mulig kobberforgiftning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Mistanken har lenge vært at årsaken skyldes en type forgiftning og det har vært analysert for en rekke ulike stoffer. Etterhvert har kobber pekt seg ut som mest sannsynlig da funn fra obduksjon og blodprøver har vært relativt sammenfallende og forenlig med kobberforgiftning. Noen dyr har fått påvist kobberforgiftning ved høye nivåer av kobber i lever og nyre. Men resultater av analyser fra andre/flere dyr har vist stor spredning og dermed gjort tolkingen vanskelig. Normalnivåer hos dyr kan variere mye og opptak av kobber som kan måles i vev må ses i sammenheng med andre mineraler som påvirker kobberopptaket. Hos drøvtyggere kan kobber bindes til andre mineraler og skilles ut men likevel skade fordøyelsessystemet og gi sykdom. Dette kan være en av forklaringene på variasjoner i dette tilfelle. Andre faktorer kan også ha vært medvirkende og forsterket effekten av kobber.

  Kilden til forgiftningen er ikke kjent.

  Les mer hos politiet.no

  For spørsmål, kontakt Reinhelsetjenesten.no

  Kontaktperson ang. kobberforgiftning:

  Aksel Bernhoft
  Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
  Mobilnr: +47 93266995
  E-post: aksel.bernhoft@vetinst.no
 • Sykdom blant tamrein i Nordland

  Publisert: 05.05.22   Endret: 25.05.2022

  Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet bidrar for tiden med oppklaring i forbindelse med akutt sykdom og død blant et stort antall tamrein på Herøy i Nordland fylke. Veterinærinstituttet har også utarbeidet en risikovurdering for beitebruk for andre dyr i samme område.

  Medarbeidere fra Reinhelsetjenesten er her i ferd med å sikre prøver fra avdøde tamrein i Nordland. På bildene er forsker og veterinær Torill Mørk i aksjon. Foto: Ingebjørg Helena Nymo
  Reinhelsetjenesten er her i ferd med å sikre prøver fra avdøde tamrein i Nordland. På bildet er forsker og veterinær Torill Mørk i aksjon. Foto: Ingebjørg Helena Nymo

  Les hele saken her

 • Nye faktaark på Reinhelsetjenestens hjemmeside

  Nye faktaark

  Publisert: 22.03.22 

  Følgende nye faktaark er nå å finne på Reinhelsetjenestens hjemmeside:

  Flere faktaark kommer.

 • Doktorgrad om hvordan tilleggsfôring endrer reindrifta

  Tilleggsfôring endrer reindrifta

  Publisert: 19.03.22

  En doktorgrad fra NORD Universitet undersøkte hvordan reindriftsutøvelsen, reindriftspraksisene og relasjonene mellom rein, reineiere og landskap endres av tilleggsfôring og av infrastrukturen som rigges til når reinen fôres.

  Doktorgraden av Majken Paulsen har tittelen «Dilemmaet tilleggsfôring: En nymateralistisk studie av tilleggsfôring av rein». Den viser at tilleggsfôring er en kortsiktet tilpasningsstrategi som løser noen utfordringer, men som skaper andre i prosessen.

  Paulsen understreker at det er viktig å kunne fôre når forholdene krever det.

  Ytterligere informasjon om oppgaven finnes her.

 • Ny forskning om øyebetennelse hos rein

  Hvilken rolle spiller herpesvirus og klamydia ved øyebetennelse hos svensk rein?

  Publisert: 17.03.22 

  En ny studie ved SLU bekrefter at reinens herpesvirus gir øyebetennelse hos rein, mens rollen til klamydia er fortsatt usikker.

  Masteroppgaven «Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)» undersøkte øyesvabere fra svensk rein med og uten øyebetennelse.

  Studien fant at utbrudd av øyebetennelse skjedde oftest under samling og hold av reinen i gjerde. Både reinens herpesvirus og klamydia forekom hos rein med øyebetennelse, men nesten aldri samtidig. Reinens herpesvirus ble kun isolert fra rein med øyebetennelse, mens klamydia ble påvist både hos rein med øyebetennelse og friske øyne.

  Oppgaven i sin helhet finnes her. 

 • Ny veileder om fôring og fôringsrelaterte sykdommer hos rein

  Fôring i fokus

  Publisert: 02.03.22 

  Ny veileder om fôring og fôringsrelaterte sykdommer hos rein. Den er laget av NIBIO og Veterinærinstituttet.

  Du finner veilederen her: Fôring av reinsdyr - og fôringsrelaterte sykdommer.

 • Reinhelsetjenesten er i gang

  Publisert: 02.03.22

  I Reindriftsavtalen 2021/2022 ble det enighet om å opprette et 3-årig pilotprosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein.

  Les hele saken her.