Reinhelsetjenesten

Reinhelsetjenesten

Sykdommer symbol version 3.png
 
Rådgivning symbol version 2.png
 
Kurs symbol test.png
 

Kurs

 

Siste nytt 

 • Sykdom blant tamrein i Nordland

  Publisert: 05.05.22   Endret: 25.05.2022

  Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet bidrar for tiden med oppklaring i forbindelse med akutt sykdom og død blant et stort antall tamrein på Herøy i Nordland fylke. Veterinærinstituttet har også utarbeidet en risikovurdering for beitebruk for andre dyr i samme område.

  Medarbeidere fra Reinhelsetjenesten er her i ferd med å sikre prøver fra avdøde tamrein i Nordland. På bildene er forsker og veterinær Torill Mørk i aksjon. Foto: Ingebjørg Helena Nymo
  Reinhelsetjenesten er her i ferd med å sikre prøver fra avdøde tamrein i Nordland. På bildet er forsker og veterinær Torill Mørk i aksjon. Foto: Ingebjørg Helena Nymo

  Les hele saken her

 • Nye faktaark på Reinhelsetjenestens hjemmeside

  Nye faktaark

  Publisert: 22.03.22 

  Følgende nye faktaark er nå å finne på Reinhelsetjenestens hjemmeside:

  Flere faktaark kommer.

 • Doktorgrad om hvordan tilleggsfôring endrer reindrifta

  Tilleggsfôring endrer reindrifta

  Publisert: 19.03.22

  En doktorgrad fra NORD Universitet undersøkte hvordan reindriftsutøvelsen, reindriftspraksisene og relasjonene mellom rein, reineiere og landskap endres av tilleggsfôring og av infrastrukturen som rigges til når reinen fôres.

  Doktorgraden av Majken Paulsen har tittelen «Dilemmaet tilleggsfôring: En nymateralistisk studie av tilleggsfôring av rein». Den viser at tilleggsfôring er en kortsiktet tilpasningsstrategi som løser noen utfordringer, men som skaper andre i prosessen.

  Paulsen understreker at det er viktig å kunne fôre når forholdene krever det.

  Ytterligere informasjon om oppgaven finnes her og her.

 • Ny forskning om øyebetennelse hos rein

  Hvilken rolle spiller herpesvirus og klamydia ved øyebetennelse hos svensk rein?

  Publisert: 17.03.22 

  En ny studie ved SLU bekrefter at reinens herpesvirus gir øyebetennelse hos rein, mens rollen til klamydia er fortsatt usikker.

  Masteroppgaven «Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)» undersøkte øyesvabere fra svensk rein med og uten øyebetennelse.

  Studien fant at utbrudd av øyebetennelse skjedde oftest under samling og hold av reinen i gjerde. Både reinens herpesvirus og klamydia forekom hos rein med øyebetennelse, men nesten aldri samtidig. Reinens herpesvirus ble kun isolert fra rein med øyebetennelse, mens klamydia ble påvist både hos rein med øyebetennelse og friske øyne.

  Oppgaven i sin helhet finnes her. 

 • Ny veileder om fôring og fôringsrelaterte sykdommer hos rein

  Fôring i fokus

  Publisert: 02.03.22 

  Ny veileder om fôring og fôringsrelaterte sykdommer hos rein. Den er laget av NIBIO og Veterinærinstituttet.

  Du finner veilederen her: Fôring av reinsdyr - og fôringsrelaterte sykdommer.

 • Reinhelsetjenesten er i gang

  Publisert: 02.03.22

  I Reindriftsavtalen 2021/2022 ble det enighet om å opprette et 3-årig pilotprosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein.

  Les hele saken her.