Reinhelsetjenesten

Reinhelsetjenesten

Sykdommer symbol version 3.png
Rådgivning symbol version 2.png

 

Siste nytt 

 • Fakta-ark og spørsmål om "Reinkoppeviruset"

  Viruset med det foreløpige navnet «reinkoppevirus» er for første gang påvist i Norge. Smittede dyr kan få sår og skorper rundt øyne og kjønnsorgan (reinkopper).

  Det er foreløpig relativt liten oversikt over utbredelsen av både viruset og sykdommen. Høsten 2022 opplevde en mindre flokk i Troms et utbrudd som i ettertid har vist seg å skyldes «reinkoppevirus». Denne flokken hadde svært lite kontakt med andre dyr. Dette er så langt det eneste utbruddet beskrevet i Norge, men bildemateriale fra andre norske flokker tyder på at sykdommen forekommer også andre steder.

  Fakta-ark om viruset kan leses her

  Spørsmål og svar om reinkopper kan leses her

   

   

 • Nytt fakta-ark: Smitte mellom rein og sau?

  Rein og sau beiter ofte i samme områder. Det er påvist svært lite smitte av sykdom mellom sau og rein, men den kan forekomme. 

  Du kan lese mer om dette her: Fakta-ark - Smitte mellom rein og sau.

 • Opptak fra CWD-webinar 20. mars 2024

  Her finner dere opptak fra webinaret: Skrantesjuke (CWD) - nytt om forskning, overvåkning og beredskap. Det ble holdt 20. mars 2024. 

 • Reinhelsetjenesten får permanent rolle

  Reinhelsetjenesten får permanent rolle

  Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund har godkjent Reindriftsavtalen for 2024/2025. Det betyr at Reinhelsetjenesten kan etableres som en permanent ordning.

  Les hele saken her.

 • Webinar for reindriftsutøvere om ny sykdom hos rein 29.01.2024 kl19.00-19.45

  Kveldswebinar for reineiere om årsaken til at rein får sår rundt øynene

  Mandag 29. januar kl.19.00-19.45

  Påmelding senest 29/01/24 kl. 16.00

  Lenke til møtet sendes til din oppgitte e-postadresse seneste kl. 17.00 samme dag som møtet.

  Når du melder deg på SSRs møter så innebærer dette at SSR behandler dine personopplysninger.

  For å lese mer om dette, se her: https://www.sapmi.se/om-ssr/gdpr

  I webinaret presenteres resultater fra et prosjekt der Reinhelsetjenesten/Veterinærinstituttet i Norge og SSR`s Renhälsovård i Sverige prøvetok flere rein sist førjulsvinter. Fokuset var å finne hva som er årsaken til at rein får sår rundt øynene.

  Foredragsholdere er veterinær Ingebjørg H. Nymo fra Reinhelsetjenesten i Norge/Veterinærinstituttet og veterinær Ulrika Rockström fra Gård & Djurhälsan i Sverige.

 • Viktig publikasjon for reindriftsnæringa om tap på vinterbeite

  Veterinærinstituttet med Reinhelsetjenestens medlemmer har publisert en artikkel som omhandler tap av rein på vinterbeite. Studiet baserer seg hovedsakelig på kadavre fra Troms og Finnmark innsamlet i perioden 2017-2019. De mest vanlige diagnosene var rovdyrskader, avmagring, betennelser, ulike typer traumer og fôringsrelaterte sykdommer. 

  Et viktig funn i dette studiet var at rovdyr drepte rein i god kondisjon like ofte som rein i dårlig kondisjon om vinteren. Avmagring ble også funnet i relasjon til betennelsessykdommer, og ikke bare som et resultat av matmangel. 

  Studien viser også hvor viktig det er å undersøke død rein for å fastsette dødsårsak da det kan gi viktig kunnskap om tapsårsaker. 

  Artikkelen kan leses i sin helhet her: https://rdcu.be/dvxE6 

  Kontakt gjerne Torill Mørk ved spørsmål: 

  Tlf.: 48 50 70 06 

  E-post: post@reinhelsetjenesten.no 

 • Hundens dvergbendelmark kan smitte rein

  Publisert 7. november 2023

  Hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) er påvist hos elg i Røros, Åmot og Stor-Elvdal kommune. Denne parasitten smitter fra hundedyr til hjortevilt, inkludert rein. Parasittstadiet i indre organer hos rein (og andre hjortevilt) er ikke smittsomt til mennesker, mens egg i avføring til hundedyr kan smitte mennesker.

  Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis G10 og lukket blære. Foto: Per Langdal, Mattilsynet
  Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis G10 og lukket blære. Foto: Per Langdal, Mattilsynet

  Reinbeitedistrikter med beiteland i disse områdene bør være ekstra oppmerksomme på mulig smitte hos rein. Ved slakting bør reineiere sjekke lunger og lever for parasittblærer.

  Skal meldes til Mattilsynet

  Funn av parasittblærene tilhørende Echinococcus canadensis G10, er meldepliktig til Mattilsynet. Funn av parasittblærer i lunge og/eller lever gir kassering av disse organene, men ikke av det øvrige slaktet.

  Merk at om du finner unormale forandringer i lunger eller lever under slakt, ta bilder og deretter kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. Mattilsynet avgjør deretter om materialet skal sendes til Veterinærinstituttet for videre analyser. Om mulig, ta vare på lungene og/eller leveren som har påviste forandringer. Organene oppbevares kjølig til funnene har blitt diskutert med Mattilsynet.

  Tiltak for å begrense smitte til rein involverer å hindre at hunder får tak i rått slakteavfall fra smittede hjortedyr, inkludert rein. Ved mistanke om at hunden kan ha fått tilgang til slikt materiale bør ormekurbehandling vurderes i samråd med privatpraktiserende veterinær.

  Her finner du et informasjonsark med mer informasjon om parasitten, hvordan den ser ut i indre organer, tiltak for å hindre smitte og hvordan å varsle Mattilsynet ved mistanke.

  Les mer om hundens dvergbendelmark på våre hjemmesider.

  Her finner du spørsmål og svar om hundens dvergbendelmark.

 • Kurs i reinhelse for veterinærer 17. november 2023

  Fredag 17. november 2023 kl. 09.00-16.00 arrangerer Reinhelsetjenesten kurs for veterinærer som jobber med rein i sin praksis eller har interesse for rein. Det vil være foredrag fra Reinhelsetjenestens veterinærer og fra reindriftsnæringen. På slutten av dagen blir det en praktisk gjennomgang med obduksjon av rein, inkl. prøvetaking.

  Klikk her for programmet og påmeldingsinformasjon 

 • Seminar for reindriftsutøvere i Øst-Finnmark 21. august 2023

  Seminaret holdes på Tana Hotel og Camping i Tana bru 23. august kl. 09:30-17.

  Temaet for seminaret vil være sykdom i forbindelse med fôring og tilskudd ved tap av rein ved uhell og sykdom. I tillegg vil vi gå gjennom obduksjon og undersøkelser vi gjør i forbindelse med sykdomsutbrudd. Til sist vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.

  Påmelding må gjøres innen 21. august ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/SMS til 91858775. Reinhelsetjenesten dekker lunsj, men deltagere må selv dekke evt. utgifter til reise og opphold.

  Seminaret vil kun være tilgjengelig for reineiere/-utøvere eller andre med direkte tilknytning til reindrift. Deltakerbevis utstedes etter seminaret.

   

  Velkommen!

 • Webinar: Reinens parasitter 20. juni 2023

  Tirsdag 20. juni kl. 09.00-10.00 inviterer Reinhelsetjenesten til webinar om reinens parasitter. Vi vil gå gjennom de vanligste parasitter på rein og hvordan disse kan forebygges evt. behandles. Webinaret er åpent for alle, men det er krav om påmelding. 

  Webinaret er rettet mot veterinærer med interesse for reinhelse.

  Program

  Det vil bli presentasjon av Reinhelsetjenesten og arbeidet de gjør. Deretter tar vi for oss vanlige parasittinfestasjoner hos rein og fortelle litt om både forebygging og behandling. Det vil være åpent for spørsmål, diskusjoner og innspill.

  → Meld deg på webinaret her.

  Webinaret vil foregå på TEAMS. Lenke vil bli sendt til alle påmeldte. 

 • Reinhelsetjenesten tatt godt imot

  I reindriftsavtalen 2021/22 ble det opprettet en helsetjeneste for rein. I første omgang er tjenesten etablert som et treårig pilotprosjekt lagt til Veterinærinstituttet i Tromsø. Tilbakemeldinger viser at tjenesten, som er kommet godt i gang, er ønsket velkommen av næringen.

  Les hele saken.

 • Seminar for reindriftsutøvere i Finnmark 29. mars 2023

  Seminaret holdes på Samisk høgskole (Diehtosiida) i Kautokeino 29. mars kl. 09:30-17.

  Temaet for seminaret vil være sykdom i forbindelse med fôring og inkluderer en praktisk del med obduksjon og prøvetaking. Ta gjerne med eget reinkadaver for undersøkelse. I tillegg vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.

  Påmelding må gjøres innen 23. mars ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/SMS til 91858775. Reinhelsetjenesten dekker lunsj, men deltagere må selv dekke evt. utgifter til reise og opphold.

  Seminaret vil kun være tilgjengelig for reineiere/-utøvere eller andre med direkte tilknytning til reindrift.

  Velkommen!

  Seminar Program Kautokeino

   

 • Seminar for reindriftsutøvere i Nordland 22. februar 2023

  Reinhelsetjenesten holder seminar for reindriftsutøvere i Hattfjelldal 22. februar 2023. Temaet for seminaret vil være erfaringer fra sykdomsutbrudd og inkluderer også en praktisk del med obduksjon og prøvetaking. Deltagerne kan gjerne ta med egne kadaver for undersøkelse. I tillegg vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.


  Kurset vil holdes på Sitji Jargne-samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal 22. februar kl. 09-16.

  Påmeldingsfrist er nå utgått. Den planlegges flere seminarer i 2023 for reindriftsutøvere fra andre områder.

Se tidligere nyheter