Reinhelsetjenesten

Reinhelsetjenesten

Sykdommer symbol version 3.png
 
Rådgivning symbol version 2.png
 
Kurs symbol test.png
 

Kurs

 

Siste nytt 

 • Sykdomsutbrudd hos rein i Nordland – sannsynlig kobberforgiftning

  Publisert 02.08.2022

  Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet har nå sammenfattet alle resultater som er gjort i forbindelse med sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland og konkludert med sannsynlig kobberforgiftning.

  Etter et sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland er det konkludert med mulig kobberforgiftning. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  Etter et sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland er det konkludert med mulig kobberforgiftning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Mistanken har lenge vært at årsaken skyldes en type forgiftning og det har vært analysert for en rekke ulike stoffer. Etterhvert har kobber pekt seg ut som mest sannsynlig da funn fra obduksjon og blodprøver har vært relativt sammenfallende og forenlig med kobberforgiftning. Noen dyr har fått påvist kobberforgiftning ved høye nivåer av kobber i lever og nyre. Men resultater av analyser fra andre/flere dyr har vist stor spredning og dermed gjort tolkingen vanskelig. Normalnivåer hos dyr kan variere mye og opptak av kobber som kan måles i vev må ses i sammenheng med andre mineraler som påvirker kobberopptaket. Hos drøvtyggere kan kobber bindes til andre mineraler og skilles ut men likevel skade fordøyelsessystemet og gi sykdom. Dette kan være en av forklaringene på variasjoner i dette tilfelle. Andre faktorer kan også ha vært medvirkende og forsterket effekten av kobber.

  Kilden til forgiftningen er ikke kjent.

  Les mer hos politiet.no

  For spørsmål, kontakt Reinhelsetjenesten.no

  Kontaktperson ang. kobberforgiftning:

  Aksel Bernhoft
  Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
  Mobilnr: +47 93266995
  E-post: aksel.bernhoft@vetinst.no
 • Sykdom blant tamrein i Nordland

  Publisert: 05.05.22   Endret: 25.05.2022

  Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet bidrar for tiden med oppklaring i forbindelse med akutt sykdom og død blant et stort antall tamrein på Herøy i Nordland fylke. Veterinærinstituttet har også utarbeidet en risikovurdering for beitebruk for andre dyr i samme område.

  Medarbeidere fra Reinhelsetjenesten er her i ferd med å sikre prøver fra avdøde tamrein i Nordland. På bildene er forsker og veterinær Torill Mørk i aksjon. Foto: Ingebjørg Helena Nymo
  Reinhelsetjenesten er her i ferd med å sikre prøver fra avdøde tamrein i Nordland. På bildet er forsker og veterinær Torill Mørk i aksjon. Foto: Ingebjørg Helena Nymo

  Les hele saken her

 • Nye faktaark på Reinhelsetjenestens hjemmeside

  Nye faktaark

  Publisert: 22.03.22 

  Følgende nye faktaark er nå å finne på Reinhelsetjenestens hjemmeside:

  Flere faktaark kommer.

 • Doktorgrad om hvordan tilleggsfôring endrer reindrifta

  Tilleggsfôring endrer reindrifta

  Publisert: 19.03.22

  En doktorgrad fra NORD Universitet undersøkte hvordan reindriftsutøvelsen, reindriftspraksisene og relasjonene mellom rein, reineiere og landskap endres av tilleggsfôring og av infrastrukturen som rigges til når reinen fôres.

  Doktorgraden av Majken Paulsen har tittelen «Dilemmaet tilleggsfôring: En nymateralistisk studie av tilleggsfôring av rein». Den viser at tilleggsfôring er en kortsiktet tilpasningsstrategi som løser noen utfordringer, men som skaper andre i prosessen.

  Paulsen understreker at det er viktig å kunne fôre når forholdene krever det.

  Ytterligere informasjon om oppgaven finnes her og her.

 • Ny forskning om øyebetennelse hos rein

  Hvilken rolle spiller herpesvirus og klamydia ved øyebetennelse hos svensk rein?

  Publisert: 17.03.22 

  En ny studie ved SLU bekrefter at reinens herpesvirus gir øyebetennelse hos rein, mens rollen til klamydia er fortsatt usikker.

  Masteroppgaven «Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)» undersøkte øyesvabere fra svensk rein med og uten øyebetennelse.

  Studien fant at utbrudd av øyebetennelse skjedde oftest under samling og hold av reinen i gjerde. Både reinens herpesvirus og klamydia forekom hos rein med øyebetennelse, men nesten aldri samtidig. Reinens herpesvirus ble kun isolert fra rein med øyebetennelse, mens klamydia ble påvist både hos rein med øyebetennelse og friske øyne.

  Oppgaven i sin helhet finnes her. 

 • Ny veileder om fôring og fôringsrelaterte sykdommer hos rein

  Fôring i fokus

  Publisert: 02.03.22 

  Ny veileder om fôring og fôringsrelaterte sykdommer hos rein. Den er laget av NIBIO og Veterinærinstituttet.

  Du finner veilederen her: Fôring av reinsdyr - og fôringsrelaterte sykdommer.

 • Reinhelsetjenesten er i gang

  Publisert: 02.03.22

  I Reindriftsavtalen 2021/2022 ble det enighet om å opprette et 3-årig pilotprosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein.

  Les hele saken her.