Ingebjørg Helena Nymo

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Mobilnr
4791838421
E-post
ingebjorg.nymo@vetinst.no