Ingebjørg Helena Nymo

Seniorforsker Tromsø, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Bakteriologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Vilthelse, Zoonoser
Mobilnr
+47 91838421
Tlf
+47 91838421
E-post
ingebjorg.nymo@vetinst.no

Jeg har erfaring med ulike serologiske teknikker, både etablering, verifisering og organisering og gjennomføring av store screeninger. Videre har jeg jobbet mye med konvensjonell PCR, samt qPCR, både for deteksjon av genmateriale fra agens, samt genekspresjonsstudier i forbindelse med dyreforsøk. I tillegg har jeg fått anledning til å jobbe med grunnleggende bakteriologiske diagnostikk i noe grad, og jeg har omfattende erfaring med å jobbe med Brucella spp. både med deteksjon og i in vitro og in vivo modeller på BSL-3 nivå. Jeg har også erfaring med flere ulike in vitro cellemodeller, både med primære celler, samt cellelinjer. Jeg har planlagt og gjennomført dyreforsøk på mus, klappmyss og torsk, samt at jeg har deltatt på dyreforsøk på rein. Jeg har omfattende erfaring med organisering og gjennomføring av feltarbeid på rein, både på slakteri, i tilknytning til sykdomsutbrudd og i forbindelse med prosjekter hvor vi følger flokker over flere år. I tilknytning til disse feltarbeidene har jeg gjennomført både invasiv prøvetaking på slakteri, samt ikke-invasiv prøvetaking fra semidomestisert levende rein, ved samling før flytting til sommer- eller vinterbeite. Videre har jeg erfaring med prøvetaking under selfangst og på steinkobber og elg under anestesi. I tillegg har jeg erfaring med innsamling av insekter for deteksjon av vektorbårne sykdommer.

Faglig bakgrunn

Veterinærstudiet ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) 2002 – 2008. Doktorgrad ved NVH 2009 – 2013. Post doc ved Norges Arktiske Universitet - Universitetet i Tromsø (UiT) 2013 – 2016. Forsker ved Veterinærinstituttet Tromsø 2016 – nå.

Last ned CV