Nytt virus oppdaget hos tamrein i Norge og Sverige

Et virus som tidligere kun er påvist i Canada og USA har nå blitt påvist hos tamrein i Norge og Sverige. Viruset gir sykdom med symptomer som blant annet sår og skorper rundt øyne og kjønnsorgan. Viruset har foreløpig fått navnet «reinkoppevirus» og gir sykdommen reinkopper.

«Reinkoppeviruset», som tilhører Koppevirusfamilien, ble påvist hos tamrein i Troms i Norge og Jämtlands, Vesterbottens og Norrbottens län i Sverige før jul i 2023. Påvisningen skjedde gjennom prosjektet ReVir ved Veterinærinstituttet. Viruset virker å være annerledes enn de andre hjortedyrkoppevirusene man kjenner til og har antakelig eksistert hos norsk og svensk rein i noe tid før det nå ble påvist.

I Sverige har det siden 2018 i enkelte flokker blitt observert et økende antall rein med tegn på reinkopper når de kommer fra fribeite på høsten.

– Det ser ut til at det er flest unge dyr som utvikler sykdomstegn. Det er ganske stor variasjon i hvor hardt rammet ulike individer blir. Hos mange dyr ser det ut til at infeksjonen ikke gir så veldig alvorlig sykdom, mens noen kan bli mer påvirkede, forteller veterinær Ingebjørg H. Nymo.

Det er mest typisk med sår rundt øyene, og sårene kan øke i størrelse i løpet av noen dager. Etter dager til uker kan det bli skorper på sårene. Dyrene kan også få sår og skorper flere andre steder på kroppen, blant annet på kjønnsorganene. Reinene kan bli slappe, spiser mindre og kan gå ned i vekt. Noen dyr kan bruke flere uker på å komme seg, men ser ut til å kunne bli friske av seg selv.

Norsk og svensk forvaltning har foreløpig lite oversikt over sykdommen, men tidligere innmeldte saker, bildemateriale og viruskarakterisering tilsier at viruset har eksistert her siden 2018, og sannsynligvis lengre.

– Identifisering av viruset som gir denne sykdommen gjør det enklere å rådgi reineiere og forvaltning når det gjelder håndtering av sykdommen, men det er fortsatt mye vi ikke vet. For eksempel er det fortsatt uklart hvorfor vi har begynt å se denne sykdommen hos rein de siste årene, forklarer Nymo.

Høsten 2022 opplevde en mindre flokk i Troms et utbrudd, som i ettertid har vist seg å skyldes «reinkoppevirus». Denne flokken hadde svært lite kontakt med andre dyr. Dette er så langt det eneste utbruddet beskrevet i Norge, men bildemateriale tyder på at sykdommen forekommer også andre steder.

God helsemessig tilstand og minst mulig stress, kan bidra til å forebygge sykdom. Ved utbrudd bør syke dyr isoleres, og man bør unngå kontakt med andre flokker. Det er alltid viktig å rengjøre og eventuelt desinfisere utstyr som kan ha med seg smitte fra andre reinbeitedistrikter. Det fins vaksiner mot koppevirus hos andre dyrearter, men disse kan ikke benyttes mot «reinkoppevirus».

Det har aldri blitt påvist smitte med «reinkoppevirus» hos mennesker. Det er likevel alltid viktig med god hygiene og gode smitteforebyggende tiltak når man håndterer syke dyr.

Mandag 29.01.24 klokken 19:00 – 19:45 arrangeres et webinar for reineiere om årsakene til at rein får sår rundt øynene.

Les mer om reinkopper her

Spørsmål og svar om reinkopper
 

Del artikkel