Sykdomsutbrudd hos rein i Nordland – sannsynlig kobberforgiftning

Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet har nå sammenfattet alle resultater som er gjort i forbindelse med sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland og konkludert med sannsynlig kobberforgiftning.

Mistanken har lenge vært at årsaken skyldes en type forgiftning og det har vært analysert for en rekke ulike stoffer. Etterhvert har kobber pekt seg ut som mest sannsynlig da funn fra obduksjon og blodprøver har vært relativt sammenfallende og forenlig med kobberforgiftning. Noen dyr har fått påvist kobberforgiftning ved høye nivåer av kobber i lever og nyre. Men resultater av analyser fra andre/flere dyr har vist stor spredning og dermed gjort tolkingen vanskelig. Normalnivåer hos dyr kan variere mye og opptak av kobber som kan måles i vev må ses i sammenheng med andre mineraler som påvirker kobberopptaket. Hos drøvtyggere kan kobber bindes til andre mineraler og skilles ut men likevel skade fordøyelsessystemet og gi sykdom. Dette kan være en av forklaringene på variasjoner i dette tilfelle. Andre faktorer kan også ha vært medvirkende og forsterket effekten av kobber.

Kilden til forgiftningen er ikke kjent.

Les mer hos politiet.no

For spørsmål, kontakt Reinhelsetjenesten.no

Kontaktperson ang. kobberforgiftning:

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel