Oppdrettsfisk

Vi har god kontroll på bakterieinfeksjoner hos oppdrettsfisk, men virussykdommer, lakselus, sår og gjellesykdom er utfordringer for fiskens helse og velferd.

Månedlig statistikk for forekomst av PD og ILA

Oppdrettsfisk - boks PD ILA - Laks esv158cd111 - foto Erling Svendsen.jpg
Laks i merd. Foto: Erling Svendsen

Virussykdommene pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) er alvorlige og smittsome virussjukdommer hos fisk, og er en utfordring for oppdrettsnæringa.

Veterinærinstituttet oppdaterer månedlig status for PD og ILA.  

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. Benefish - Evaluation and Modelling of BENEfits and Costs of FISH Welfare Interventions in European Aquaculture
  2. Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA
  3. BreedWell - Breeding for improved fish welfare in aquaculture
  4. Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon
  5. CMS-Epi - Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom: utredning av spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i felt

Fagpersoner

Anne-Gerd Gjevre

Fiskehelseansvarlig
Mobilnr: +47 91368991
E-post: anne-gerd.gjevre@vetinst.no

Brit Hjeltnes

Fagdirektør fiskehelse
Mobilnr: +47 91889376
E-post: brit.hjeltnes@vetinst.no

Brit Tørud

Fiskehelseansvarlig
Mobilnr: +47 90916148
E-post: brit.torud@vetinst.no

All ansatte