Infeksiøs lakseanemi (ILA) - utbrudd og statistikk 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. Her finner du oppdatert informasjon om forekomst av ILA i Norge. 

ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile. 

Denne siden gir deg statusrapport for ILA, gå til faktainformasjon om ILA for å lese mer om selve sykdommen. 

Siste oppdatering

I august var det to stadfestede tilfeller av ILA. Tilfellet i produksjonsområde 10, en stadfesting av en ILA-mistanke fra juli 2020, er ikke nært beslektet med tidligere kjente utbrudd. For tilfellet i produksjonsområde 12 er det virulente ILAV HPR-del nært beslektet med et avirulent ILAV HPR0, som ble påvist på en sjølokalitet i produksjonsområde 13 på våren 2020. Det foreligger per i dag ikke ytterligere epidemiologisk informasjon som kan forklare en eventuell felles smittekilde.

I tillegg er det mistanke om ILA på en lokalitet i produksjonsområde 8. Dette er en midlertidig lokalitet som har mottatt fisk splittet fra et naboanlegg som har status mistanke ILA. 

Totalt er det ved utgangen av august påvist ILA på 18 lokaliteter og fem lokaliteter er under mistanke (hvorav ett utslaktet uten stadfesting).

Detaljer om avirulente ILA virus (ILAV HPR0) og overgang til virulent ILA virus variant finner du her.

Last ned statisk kart med bekreftede tilfeller per 1. september 2020.

Last ned månedsrapport (pdf) per 1. september 2020.

 • Les mer om månedrapporten

  Månedsrapporten gir deg en oversikt over antall påviste tilfeller av ILA per måned fra foregående måned og tilbake til 2003. 

  Tabellene i dokumentet viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist ILA. Kriterier for stadfesting av diagnosen er beskrevet i Mattilsynes bekjempelsesplan for ILA. Se Mattilsynets hjemmesider for mer informasjon.

  Det er angitt måned for Mattilsynets stadfesting av utbruddet, samt fylke lokaliteten befinner seg i. 

Interaktivt kart: pågående utbrudd av ILA

Kontrollområder og sykdomsdata på ILA publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Kartet gir innsyn i dagens sykdomssituasjon. Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om publiserte soner og sykdomsdata rettes til Veterinærinstituttet (E-post: epi@vetinst.no) eller til Mattilsynet.

{{ACCORDION1}}

 • Publiseringsrutiner for ILA-data

  Når kriteriene for kvalifisert mistanke eller diagnose er til stede for Infeksiøs lakseanemi (ILA), informerer Mattilsynet virksomheten om at lokaliteten vil bli publisert med ILA-mistanke eller -diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning.

  Virksomheten blir informert i forkant og får opplysninger fra Mattilsynet om at lokaliteten vil bli publisert med ILA-mistanke eller -diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning. Det skal maksimalt gå to virkedager etter skriftlig informasjon til oppdretter før Veterinærinstituttet mottar e-post fra Mattilsynet om at mistanken eller påvisningen skal publiseres.

  Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes uken etter at anlegget er tømt for fisk. Mattilsynet gir da Veterinærinstituttet beskjed om å fjerne lokaliteten fra kartløsningen.

Historikk ILA-utbrudd

Her finner du en kartoversikt over bekreftede tilfeller av ILA per år bakover i tid. 

Tidligere år
2019 | 2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007

Her er en liste over historiske ILA utbrudd på lokalitetsnivå (2003 - 2018)

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for ILA. 

Dyr

Aktuelle fagområder