Infeksiøs lakseanemi (ILA) - utbrudd og statistikk 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. Her finner du oppdatert informasjon om forekomst av ILA i Norge. 

ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile.

Denne siden gir deg statusrapport for ILA, gå til faktainformasjon om ILA for å lese mer om selve sykdommen. 

Siste oppdatering

I løpet av mai kom årets tre første påvisninger av ILA, med utbrudd på matfisklokaliteter i PO2 (mistanke fra mai), PO3 (mistanke fra april) og PO9 (mistanke fra mai). Det oppstod i tillegg ytterligere fem mistanker på matfisklokaliteter i løpet av mai, hvorav én mistanke i PO3, to i PO6, én i PO8 og én i PO12. Så langt i år foreligger det totalt ti mistanker (ni mistanker på matfisklokaliteter i flere produksjonsområder og én mistanke på en stamfisklokalitet i PO9). Tre av lokalitetene er tømt (samtlige i PO6). Fire av mistankene i PO6 har vært på matfisklokaliteter som driftes sammen som to smittemessige enheter.

 • Les mer om månedrapporten

  Månedsrapporten gir deg en oversikt over antall påviste tilfeller av ILA per måned fra foregående måned og tilbake til 2003. 

  Tabellene i dokumentet viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist ILA. Kriterier for stadfesting av diagnosen er beskrevet i Mattilsynes bekjempelsesplan for ILA. Se Mattilsynets hjemmesider for mer informasjon.

  Det er angitt måned for Mattilsynets stadfesting av utbruddet, samt fylke lokaliteten befinner seg i. 

Interaktivt kart: pågående utbrudd av ILA

Kontrollområder og sykdomsdata på ILA publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om publiserte soner og sykdomsdata rettes til Veterinærinstituttet (E-post: epi@vetinst.no) eller til Mattilsynet.

 • Publiseringsrutiner for ILA-data

  Når kriteriene for kvalifisert mistanke eller diagnose er til stede for Infeksiøs lakseanemi (ILA), informerer Mattilsynet virksomheten om at lokaliteten vil bli publisert med ILA-mistanke eller -diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning.

  Virksomheten blir informert i forkant og får opplysninger fra Mattilsynet om at lokaliteten vil bli publisert med ILA-mistanke eller -diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning. Det skal maksimalt gå to virkedager etter skriftlig informasjon til oppdretter før Veterinærinstituttet mottar e-post fra Mattilsynet om at mistanken eller påvisningen skal publiseres.

  Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes uken etter at anlegget er tømt for fisk. Mattilsynet gir da Veterinærinstituttet beskjed om å fjerne lokaliteten fra kartløsningen.

Historikk ILA-utbrudd

Her finner du en kartoversikt over bekreftede tilfeller av ILA per år bakover i tid. 

Tidligere år
20232022 | 2021| 20202019 | 2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007

Veterinærinstiuttet er WOAH referanselaboratorium for ILA.