Pankreassykdom (PD) - utbrudd og statistikk

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag. 

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. 

Månedsrapport

Rapporten viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om PD. Det er angitt hvilken måned første prøveinnsendelse som førte til påvist/mistanke om PD ble mottatt, samt det fylke som lokaliteten befinner seg i.

Siste oppdatering: 

Mange nye PD-tilfeller i oktober
I oktober er det rapportert 27 nye tilfeller av PD eller PD virus. Disse er fordelt langs kysten fra Rogaland til Nord-Trøndelag. 17 av tilfellene er mistanker som er basert på positive PCR-funn. Dette er trolig et resultat av den nye forskriften som krever at alle anlegg testes for PD-virus en gang i måneden. Hittil i år er det registrert 149 tilfeller med påvist/mistanke om PD mot 138 tilfeller i hele 2016.

Last ned månedsrapport per 7. november 2017 (pdf)

 • Les mer om månedsrapporten og kriterier for påvist PD

  Fylker der det ikke ble påvist/mistenkt PD i perioden er ikke tatt med.

  Kriterier for påvist PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten
  • Typisk histopatologi for PD
  • Påvisning av PD-virus ved PCR, immunhistokjemi og/eller dyrking i cellekultur

  Kriterier for mistanke om PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten

  og enten:

  • Typisk histopatologi for PD
  • Prøver med tanke på viruspåvisning er ikke innsendt

  eller

  • Histopatologisk undersøkelse ikke avsluttet
  • Påvisning av virus ved PCR og/eller dyrkning i cellekultur

Interaktivt kart: pågående utbrudd av PD

Sykdomsdata på PD publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Kartet gir innsyn i dagens sykdomssituasjon. Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om publiserte soner og sykdomsdata rettes til Veterinærinstituttet (epi@vetinst.no) eller Mattilsynet.

 • Publiseringsrutiner for PD-data

  Når kriteriene for kvalifisert mistanke eller diagnose er til stede for Pankreassykdom (PD), informerer Mattilsynet virksomheten om at lokaliteten vil bli publisert med PD-mistanke eller -diagnose i Veterinærinstituttet sin kartløsning.

  Etter oppdretters uttalefrist på to dager gir Mattilsynet beskjed til Veterinærinstituttet om å merke lokaliteten i kartet. Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes når anlegget er tømt for fisk og Mattilsynet har vurdert at anlegget ikke lenger utgjør en smittefare for nærområdet. Mattilsynet gir da Veterinærinstituttet beskjed om å fjerne lokaliteten fra kartløsningen.

  Ved PD i nordlige deler av landet publiserer Mattilsynet en nettmelding. Virksomheten blir informert i forkant av nettmeldingen og får opplysninger om at lokaliteten vil bli publisert i Veterinærinstituttet sin kartløsning. Det er Mattilsynet som gir Veterinærinstituttet beskjed når lokaliteter skal vises eller fjernes fra kartløsningen.

Rapporter fra tidligere år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for PD. 

Mer informasjon

Les mer om PD (faktainformasjon, rapporter, forskningsprosjekter).