Pankreassykdom (PD) - utbrudd og statistikk 

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag. 

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. 

Årsrapport 2022

I 2022 var det totalt 98 innmeldte mistanker for SAV/PD, som er det laveste antallet de siste 10 årene. Alle tilfeller var i PD-sonen. PO7 ble erklært fritt for PD 1. desember. Tilfellene fordeler seg jevnt mellom SAV 2 og SAV 3, med 49 tilfeller av hver genotype. I PO2-PO4 er det utelukkende påvist SAV 3, mens det kun er påvist SAV 2 i PO6. I PO5 er det påvist både SAV 2 og SAV 3.

Tallene baserer seg på mistanker og påvisninger som er meldt inn til Veterinærinstituttet fra Mattilsynet, basert på analyser utført ved private laboratorier eller ved Veterinærinstituttet. Av mistankene, ble 77 bekreftet ved histopatologisk undersøkelse av innsendt organmateriale og viruspåvisning i samme individ. I 2021 var det 101 mistanker, hvorav 82 ble bekreftet. I 2020 var det 158 mistanker, hvorav 118 bekreftede tilfeller. Det er spesielt produksjonsområde 3 som utmerker seg med en kraftig reduksjon i antallet innmeldte mistanker sammenliknet med tidligere år.

 • Les mer om månedsrapporten og kriterier for påvist PD

  Fylker der det ikke ble påvist/mistenkt PD i perioden er ikke tatt med.

  Kriterier for påvist PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten
  • Typisk histopatologi for PD
  • Påvisning av PD-virus ved PCR, immunhistokjemi og/eller dyrking i cellekultur

  Kriterier for mistanke om PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten

  og enten:

  • Typisk histopatologi for PD
  • Prøver med tanke på viruspåvisning er ikke innsendt

  eller

  • Histopatologisk undersøkelse ikke avsluttet
  • Påvisning av virus ved PCR og/eller dyrkning i cellekultur

Interaktivt kart: pågående utbrudd av PD

Sykdomsdata på PD publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om sykdomsdata kan rettes til Veterinærinstituttet (epi@vetinst.no) eller Mattilsynet.

Rapporter fra tidligere år

2021 |2020 | 2019 | 2018 | 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Veterinærinstiuttet er WOAH referanselaboratorium for PD.