Pankreassykdom (PD) - utbrudd og statistikk 

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag. 

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. 

Statusrapport pankreassykdom (PD) for 2023

I 2023 ble det totalt meldt inn 58 nye PD-mistanker. Dette er det laveste antallet mistanker de siste 17 årene. Av de 58 tilfellene, ble 33 genotypet til SAV3 og 25 genotypet til SAV2. Videre ble 45 av mistankene bekreftet basert på funn av histologiske forandringer forenelig med PD og SAV i samme individ (se vedlagt årsrapport under nyhetsmeldingen).

Tallene baserer seg på mistanker som er meldt inn til Veterinærinstituttet av Mattilsynet, basert på analyser utført ved private laboratorier eller ved Veterinærinstituttet. Lokaliteter med mistanker og bekreftet diagnose fra 2022, hvor det fortsatt står fisk i sjøen, er ikke med i oversiktene over antall PD-tilfeller i 2023. Det samme gjelder mistanker fra 2022, som fikk bekreftet PD-diagnosen i 2023, som er med i fjorårets oversikt. Det reelle antallet infiserte lokaliteter i PD-sonen er derfor høyere.

 • Les mer om månedsrapporten og kriterier for påvist PD

  Fylker der det ikke ble påvist/mistenkt PD i perioden er ikke tatt med.

  Kriterier for påvist PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten
  • Typisk histopatologi for PD
  • Påvisning av PD-virus ved PCR, immunhistokjemi og/eller dyrking i cellekultur

  Kriterier for mistanke om PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten

  og enten:

  • Typisk histopatologi for PD
  • Prøver med tanke på viruspåvisning er ikke innsendt

  eller

  • Histopatologisk undersøkelse ikke avsluttet
  • Påvisning av virus ved PCR og/eller dyrkning i cellekultur

Interaktivt kart: pågående utbrudd av PD

Sykdomsdata på PD publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om sykdomsdata kan rettes til Veterinærinstituttet (epi@vetinst.no) eller Mattilsynet.

Rapporter fra tidligere år

2023 | 2022 | 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Veterinærinstiuttet er WOAH referanselaboratorium for PD.