Pankreassykdom (PD) - utbrudd og statistikk 

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag. 

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. 

Statusrapport pankreassykdom (PD) andre tertial 2023

I løpet av årets åtte første måneder er det meldt inn 42 tilfeller av pankreassykdom (PD). PD-tilfeller omfatter lokaliteter som enten har mistanke om PD eller hvor PD er påvist i 2023. Lokaliteter med mistanker og påvisninger fra 2022, hvor det fortsatt står fisk i sjøen, er ikke med i oversiktene for antall PD-tilfeller i 2023. Det samme gjelder mistanker fra 2022, med påvisning i 2023, som er talt med i fjorårets oversikt. Det reelle antallet infiserte lokaliteter er derfor høyere.

Alle de 42 tilfellene er befinner seg i endemisk sone. Det foreligger 15 tilfeller av SAV2, hvor alle er lokalisert til PO6. Når det gjelder SAV3, foreligger det 27 tilfeller, som fordeler seg mellom PO3 til PO5.

Man ser så langt en reduksjon med tanke på antall påviste tilfeller sammenliknet med tidligere år, og det kan dermed se ut til at de siste to års positive trend fortsetter.

 • Les mer om månedsrapporten og kriterier for påvist PD

  Fylker der det ikke ble påvist/mistenkt PD i perioden er ikke tatt med.

  Kriterier for påvist PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten
  • Typisk histopatologi for PD
  • Påvisning av PD-virus ved PCR, immunhistokjemi og/eller dyrking i cellekultur

  Kriterier for mistanke om PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten

  og enten:

  • Typisk histopatologi for PD
  • Prøver med tanke på viruspåvisning er ikke innsendt

  eller

  • Histopatologisk undersøkelse ikke avsluttet
  • Påvisning av virus ved PCR og/eller dyrkning i cellekultur

Interaktivt kart: pågående utbrudd av PD

Sykdomsdata på PD publiseres av Veterinærinstituttet i form av WMS/WFS Web GIS tjeneste. 

Disse dataene fra Veterinærinstituttet vises blant annet i interaktive kartløsninger hos Fiskeridirektoratet, Barentswatch og Anteo AS

Spørsmål om sykdomsdata kan rettes til Veterinærinstituttet (epi@vetinst.no) eller Mattilsynet.

Rapporter fra tidligere år

2022 | 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Veterinærinstiuttet er WOAH referanselaboratorium for PD.