Rådgivning og oppdrag

Veterinærinstituttet gjennomfører en rekke oppdrag og rådgivningstjenester innenfor et bredt spekter av tjenester på oppdrettsfisk. Noen av disse er rene oppdrag eller tiltak, andre er mer forsknings- eller utredningspreget

Vi kan ta imot alt av oppdrag fra enkle vurderinger og tiltak til større koordineringsoppdrag for utredning eller forskning. 

Følgende viser eksempler på våre tjenester og oppdrag, men listen er ikke nødvendigvis utfyllende. Har du behov for andre typer tjenester fra oss, ta kontakt så vurderer våre fagfolk om vi kan hjelpe deg. 

Innovasjonsprosjekter

  • Helse- og velferdsvurderinger ved etablering av ny teknologi
  • Forskning i forsøkskonsesjoner

Helseovervåking

  • Koordinering av helseovervåking i Genbankanlegg

Kartlegging av smitte og sykdomsoppklaring

  • Kartlegging av sykdomsfremkallende agens i vannkilder

Kunnskapsformidling

  • Foredrag, kurs og undervisning

Kontaktpersoner

Spørsmål om dokumentasjons- eller forskningsoppdrag kan rettes til: