Helhetlig lusekontroll

Prosjektet skal vurdere hvilke kontrollstrategier mot lakselus i oppdrettsanlegg som gir god lusekontroll samtidig som en reduserer de uønskede konsekvensene av kontrolltiltakene.

Et delmål i prosjektet er å beskrive fordelingen av resistens hos lus mot parasittmidler i tid og rom og risikofaktorer for resistensutvikling. Det skal bygges en modellmodul for resistens til en allerede eksisterende populasjonsmodell for lus.

Et annet delmål er å oppsummere observerte utvandringstider og -ruter for postsmolt av laks og sjøørret i kystområder der produksjonen er redusert som følge av rødt trafikklys. Deretter skal vi bygge en modellmodul som kan beregne tidsvarierende byrde av skadelige stadier av lakselus på postsmolt av laks og smittepress på sjøørret.

Den allerede omtalte simuleringsmodellen for lakselus skal videre oppdateres med ny kunnskap om behandlingseffektivitet, avlusningseffekt av rensefisk, dødelighet av rensefisk inkludert død pga. lusebehandlinger, samt at ytterligere nye moduler skal utvikles (for dødelighet av oppdrettsfisk pga. lusebehandling og vekst av oppdrettsfisk med redusert vekst pga. sulting), som gir mulighet til å optimalisere for disse forholdene i modellsimuleringene.

Det skal utføres scenariosimulering ved hjelp av modellen på anleggsnivå for å undersøke hvordan kombinasjoner av kontrolltiltak, som rensefisk, luseskjørt, storsmolt og lavere tiltaksgrense for avlusning, påvirker utslipp av luselarver, dødelighet av oppdrettsfisk og rensefisk, og hvordan effektene varierer geografisk og med utsettmåned.

Det skal til slutt utføres scenariosimulering på områdenivå for å undersøke totaleffekt av utvalgte kontrollstrategier i bestemte områder, hvor vi i totalleffekt inkluderer produsert mengde oppdrettsfisk, fare for resistensutvikling, dødelighet av oppdrettsfisk pga. lusebehandlinger, all dødelighet av rensefisk og smitte på villfisk.

Samarbeidspartnere

  • Norsk regnesentral
  • Aqualife R&D
  • NMBU
  • Pharmaq

Prosjektleder

Kari Olli Helgesen

Forskninginformasjon

Start
2023-09-01
Slutt
2026-08-31
Prosjektnummer
901877
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Statistikk, Fiskehelse