Torfinn Moldal

Fiskehelseansvarlig, Havbruk, villfisk og velferd

Presentasjon

Jeg er utdanna veterinær og har jobba med beredskap, diagnostikk, forskning og overvåking innen ulike fagområder og seksjoner på Veterinærinstituttet siden 2000. Fra 1. januar 2023 er jeg fagansvarlig fiskehelse.

Fagområder
Molekylærbiologi, Virologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

DetoxBug

Insektlarver er sett på som en lovende kilde for proteiner til mer bærekraftig dyrefôr. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om larvene til den Svarte Soldatfluen kan avgifte muggsoppgifter slik at de kan fôres med kontaminerte materialer som ellers måtte kastes. Hvis larvene skulle være fri for muggsoppgifter ellers dens nedbrytningsprodukter ville verdien til larveprodukter økes betraktelig og mengden biologisk avfall reduseres kraftig.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, Toksikologi

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2029
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

NE kalkun - Nekrotiserande enteritt hos kalkun: Forebyggande tiltak, tidleg diagnostikk og ikkje-antibiotisk behandling

Prosjektet har som mål å bidra til betre tarmhelse og redusert bruk av antibiotika hos norsk slaktekalkun

Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, Virologi

MucoPath – Mukosale patogener og patogenese

MucoPath ønsker primært å studere verts-patogen samspill på/i slimhinneoverflater på laks. Herunder vil det bli utviklet biologiske (smitte-) modeller og analytiske verktøyer og metoder som kan understøtte dette primære målet.
Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, Virologi

Tarmhelse hos laks

I første del av prosjektet om tarmhelse hos laks har vi karakterisert tarmsvulstene som ble funnet hos stamfisk nærmere. Videre arbeid vil fokusere på visse planteoljers innvirkning på tarmen når de erstatter fiskeolje i fôret, og studere uspesifikke forsvarsmekanismer i tarmen hos laks og om disse endres under forskjellige fôringsregimer.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Patologi

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, PatologiEpidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering