Analyser og sykdomsoppklaring

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra vann- og landdyr, fôr, næringsmidler, vann og miljø i forbindelse med diagnostikk, overvåking, kontroll og oppdrag.

Vi tilbyr helhetlig diagnostikk og har et bredt utvalg av analyser og rådgivning for prøvetaking – over hele landet.

Sykdomsoppklaring

For sykdomsoppklaring, spørsmål om differensialdiagnoser og komplekse problemstillinger kan du ta kontakt med fagansvarlige for fiskehelse for hjelp til å finne rett fagkompetanse som kan hjelpe deg videre med konsultasjon og rådgivning.

Kontaktpersoner for sykdomsoppklaring: