Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Målet med håndboken er å gjøre kunnskapen om fiskevelferd og hvordan denne kan måles i anlegget mer tilgjengelig for oppdrettere.

For å gjøre håndboka mest mulig brukervennlighet har vi valgt å dele den i tre.

  • Første del er et oppslagsverket som beskriver laksens behov og går i dybden på styrker og svakheter til de ulike velferdsindikatorene.
  • Andre del gir konkrete råd om hvilke velferdsindikatorer som kan være egnet å bruke i ulike typer oppdrettsanlegg.
  • Tredje del gir råd om hvordan velferden kan overvåkes når laks håndteres, for eksempel under avlusing eller slakting.

Både del B og C er bygd opp i korte kapitler som gjør at man lett kan slå opp og lese kun om det oppdrettssystemet eller den operasjonen man er interessert i.

Håndboka er et resultat fra prosjektet Fishwell. Veterinærinstituttet har jobbet sammen med Nofima (prosjektleder), Havforskningsinstituttet, Universitetet i Nord og Universitetet i Stirling i UK. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

Last ned håndboka 

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd (pdf 10 MB)