Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Mobilnr
4748896395
E-post
merete.hofshagen@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Rapporter


Merete er medlem av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) Hun var ansattrepresentant i Veterinærinstituttets styre i perioden 2004-2008.