Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Rapporter


Merete er medlem av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) Hun var ansattrepresentant i Veterinærinstituttets styre i perioden 2004-2008.