Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Rapporter


Merete har vært ansatt i flere ulike stillinger på Veterinærinstituttet og har vært avdelingsdirektør siden 2017. Hun var ansattrepresentant i Veterinærinstituttets styre i perioden 2004-2008. Hun har vært medlem av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet  og miljø (VKM) i to perioder.