Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Fagområder
Antibiotikaresistens, Mattrygghet, Zoonoser
Mobilnr
+47 48896395
Tlf
+47 48896395
E-post
merete.hofshagen@vetinst.no

Ledelse

Faglig bakgrunn

Veterinær 1986
Dr.scient. 1991

Forskningsprosjekter

Merete er medlem av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) Hun var ansattrepresentant i Veterinærinstituttets styre i perioden 2004-2008.