Mykologi

Mykologi er læren om sopp, og favner både sopp, mugg, gjær og eggsporesopp.

Veterinærinstituttets mykologiske aktiviteter favner omfatter både fôr- og mattrygghet (inkludert drikkevann), dyrehelse og fiskehelse.

Selv om vi primært er oppmerksomme på negative konsekvenser av sopp, er vi i økende grad også opptatt av de mange positive effekter sopp kan ha og hvordan vi bedre kan leve med mikroorganismer vi ikke helt kan unngå. I et Én helse-perspektiv er vi opptatt av sammenhengen mellom miljøet og sopp hos dyr og mennesker.

Diagnostikk og forskning
Veterinærinstituttets mykologer har bred kompetanse når det gjelder analyser for bestemmelse av både mugg, gjær og eggsporesopp. Siden forskjellige arter har ulik evne til å føre til sykdom, som allergi, infeksjoner eller forgiftninger, er identifisering av soppene på slekts- eller artsnivå ofte en forutsetning for å kunne vurdere resultatene av analysene.

Vi benytter både konvensjonelle dyrkningsmetoder og molekylære metoder i våre analyser, og samarbeider tett med fagfolk innen kjemi og toksikologi ved mistanke om forgiftninger og ved behov for mykotoksinanalyser.

Veterinærinstituttet har også god kompetanse på patogene sopp, og har et bredt forskningsengasjement på oomyceter som er sykdomsframkallende på akvatiske dyr.