Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Styremedlem Veterinærinstituttet (2009 - 2012)
Varamedlem i Veterinærinstituttets styre (2013 - 2016)
Leder av Vitenskapskomiteen for mattrygghets faggruppe for mikrobiell økologi (fra 2015)
Fagområder
Mykologi
Mobilnr
+47 93022412
E-post
ida.skaar@vetinst.no

Forskningsprosjekter

SAPRO: Sustainable Approaches to Reduce Oomycete (Saprolegnia) Infections in Aquaculture

Sykdommen saprolegniose utgjør en alvorlig trussel både mot akvakulturnæringen og villfiskpopulasjoner i flere land. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle bærekraftige strategier for å kontrollere og redusere sykdommen. Dette gjøres gjennom å etablere et nettverk bestående av ti doktorgradsstudenter og tre post doc-forskere og lære dem opp det nyeste innen teknikker og metoder for å studere alle aspekter av sykdommen.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Mattrygghet, MykologiDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, MykotoksinerBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, RisikovurderingEpidemiologi, Fiskehelse, Mykologi