Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Faglige interesser: mykologi, oomyceter, AMR, én helse, mat- og fôrttrygghet, mikrobiom, mikrobiell økologi, mykoremediering, bioteknologi.

Jeg er utdannet veterinær med doktorgrad i mykologi og fôrtrygghet. Jeg har vært på Veterinærinstituttet siden 1988, hele tiden med mykologi som faglig tyngdepunkt, men har vært seksjonsleder siden 2007. Jeg er også professor II i mykologi ved NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Siden 2017 har jeg vært medlem av Granskingsutvalget i De Nasjonale forskningsetiske komitéene (FEK), og jeg leder Veterinærinstituttets redelighetsutvalg.

 

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Jekyll & Hyde

Forskning på plastavfall som vektor for helseskadelige muggsopp og bakterier og bruk av muggsopp til nedbryting av plastavfall.

Prosjektperiode
2022 - 2027
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, Mykotoksiner

NavAzole

Forskning på utvikling og utbredelse av azolresistens, samt etablering av metoder, nettverk og rutiner for diagnostikk og overvåkning i Norge.

Prosjektperiode
2021 - 2026
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, MykotoksinerAntibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

Hovedmålet med prosjektet er å redusere forekomsten av uønsket mugg på norskprodusert pinnekjøtt og spekemat.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, MykotoksinerAntibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, MykologiMattrygghet, Mykologi

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, MykotoksinerAntibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, MykologiMattrygghet, MykologiDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner

Hygienic aspects of silage made on grass contaminated with Iberian Slug (Arion lusitanicus) and Grey Garden Slug (Deroceras reticulatum)

Slugs have been recognized as a pest not only in gardens, but also in pasture- land and meadows for silage production.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, MykotoksinerAntibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, MykologiMattrygghet, MykologiDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, MykotoksinerBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Risikovurdering

SAPRO: Sustainable Approaches to Reduce Oomycete (Saprolegnia) Infections in Aquaculture

Sykdommen saprolegniose utgjør en alvorlig trussel både mot akvakulturnæringen og villfiskpopulasjoner i flere land. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle bærekraftige strategier for å kontrollere og redusere sykdommen. Dette gjøres gjennom å etablere et nettverk bestående av ti doktorgradsstudenter og tre post doc-forskere og lære dem opp det nyeste innen teknikker og metoder for å studere alle aspekter av sykdommen.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, MykotoksinerAntibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, MykologiMattrygghet, MykologiDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, MykotoksinerBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, RisikovurderingEpidemiologi, Fiskehelse, Mykologi