Kan muggsopp være Dr. Jekyll og Mr. Hyde i problematikken rundt plastavfall?

Forskning på plastavfall som vektor for helseskadelige muggsopp og bakterier og bruk av muggsopp til nedbryting av plastavfall.

Bakgrunn

Plastavfall er ikke bare et problem i seg selv, det kan også være bærer av helseskadelige mikroorganismer og kjemikalier. Samtidig er noen muggarter kjent for å kunne bryte ned plast. I dette prosjektet skal vi kartlegge hvorvidt plastavfall kan fungere som vektor for helseskadelige mikroorganismer og samtidig undersøke om noen av de assosierte muggartene kan brukes til å bryte ned plastavfall

Målsetninger

Målet med prosjektet er å gi oss en bedre forståelse for utfordringene knyttet til spredningen av plastavfall i miljøet, og bruke egenskapene til noen utvalgte muggsopper til å redusere problemet med plastavfall.

Samarbeidspartnere

  • NORCE
  • NIBIO
  • Nofima
  • UC Berkeley
  • State Key Lab of Mycology (Chinese academy of sciences)
  • NMBU
  • Bellona
  • Norges Bondelag

Prosjektleder

Prof. Ida Skaar

Forskninginformasjon

Start
2022-09-01
Slutt
2027-08-31
Prosjektnummer
336251
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, Mykotoksiner