Kan muggsopp være Dr. Jekyll og Mr. Hyde i problematikken rundt plastavfall?

Forskning på plastavfall som vektor for helseskadelige muggsopp og bakterier og bruk av muggsopp til nedbryting av plastavfall.

Bakgrunn

Plastavfall er ikke bare et problem i seg selv, det kan også være bærer av helseskadelige mikroorganismer og kjemikalier. Samtidig er noen muggarter kjent for å kunne bryte ned plast. I dette prosjektet skal vi kartlegge hvorvidt plastavfall kan fungere som vektor for helseskadelige mikroorganismer og samtidig undersøke om noen av de assosierte muggartene kan brukes til å bryte ned plastavfall

Målsetninger

Målet med prosjektet er å gi oss en bedre forståelse for utfordringene knyttet til spredningen av plastavfall i miljøet, og bruke egenskapene til noen utvalgte muggsopper til å redusere problemet med plastavfall.

Samarbeidspartnere

  • NORCE
  • NIBIO
  • Nofima
  • UC Berkeley
  • State Key Lab of Mycology (Chinese academy of sciences)
  • NMBU
  • Bellona
  • Norges Bondelag

Prosjektleder

Prof. Ida Skaar

Forskninginformasjon

Start
2022-09-01
Slutt
2027-08-31
Prosjektnummer
336251
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, Mykotoksiner

Forskere

Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker
Mobilnr: +47 93022412
E-post: ida.skaar@vetinst.no

Bjørn Christian Schirmer

Forsker
Mobilnr: +47 93894256
E-post: bjorn-christian.schirmer@vetinst.no

Magdalena Monika Owczarek-Koscielniak

Mobilnr: +47 455 03 528
E-post: Magdalena.Monika.Owczarek-Koscielniak@vetinst.no

Ane Mohr Osland

Forsker
Mobilnr: +47 48217162
E-post: ane-mohr.osland@vetinst.no

Lene Karine Vestby

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 92262994
E-post: Lene.Karine.Vestby@vetinst.no

Silvio Uhlig

Seniorforsker
Mobilnr: +47 47414232
E-post: silvio.uhlig@vetinst.no

Tom Haavardstun

Seniorrådgiver
Mobilnr: +47 40008146
E-post: Tom.Haavardstun@vetinst.no