Er du hesteeier og vil bidra til forskning på fotskabb og mugg hos hest?

Denne saken er eldre enn to år

Vi trenger hjelp fra hesteeiere og veterinærer til et forskningsprosjekt på hudbetennelser nederst på beina hos hest (mugg og rasp). Formålet med prosjektet er å finne ut finne ut hvor vanlige disse hudproblemene er i Norge og Sverige og å utvikle bedre diagnostikk og behandling av fotskabb.

Fakta om mugg, rasp og fotskabb

Alle hester kan få mugg og rasp, men hester med mye hovskjegg får det oftere enn andre. Fukt, småskader, bakterier og sopp er ofte med i sykdomsbildet. En annen årsak kan være parasittsykdommen fotskabb (beinskabb, Chorioptes). Hesteraser med klassisk rikelig hovskjegg er blant annet nordsvensk brukshest, dølahest, tinker (gypsy cob), frieser, shire, clydesdale og ardenner.

Mugg og rasp er en samlebetegnelse for betennelse i huden på de nedre delene av beina på hesten. Når huden mellom kodeleddet og kronranden blir affisert kalles det mugg, mens rasp går lenger oppover. Huden kan bli hoven, rød og skjellete. Væskende områder, skorpedannelse, fortykket hud, opphovning og sprekkdannelse i huden forekommer. Det gjør vondt, og hesten kan bli halt og få lymfangitt. Ved fotskabb kan hesten ofte trampe, skrubbe og bite seg på grunn av den infernalske kløen, og dette kan fort bli en ond sirkel.

Utbredelse, diagnostikk og behandling

Et mål for prosjektet er å finne ut hvor vanlige disse hudproblemer er, spesielt på dølahest og nordsvensk brukshest. 

Et annet formålet er å utvikle bedre diagnostikk og behandling ved mugg, rasp og fotskabb. Dagens diagnostiske metoder er ikke følsomme nok. I tillegg er det ikke registrert preparater for behandling av Chorioptes skabb på hest i Norden, og de behandlinger som brukes i dag mangler ofte vitenskapelig evaluering.

I prosjektet undersøker vi også hester med hudsykdommer. Vi sammenligner ulike metoder for prøvetaking, analyser og behandling. En helt ny molekylærbiologisk metode for påvisning av Chorioptesmidd, som gir fotskabb på hest, blir validert.

Hesteiere kan bistå prosjektet ved å svare på et spørreskjema om mugg og rasp.

Delta i undersøkelsen

→ Følg lenken for å delta i undersøkelsen

Svensk-norsk forskningsteam støttet av nordiske hesteoppdrettere

Studien er et samarbeid mellom svenske og norske forskere. Fra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som leder prosjektet, deltar Giulio Grandi, Eva Osterman-Lind, Set Bornstein, Gittan Gröndahl og Mats Isaksson. I tillegg deltar Kerstin Bergvall fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) deltar og Ida Skaar fra Veterinærinstituttet. Prosjektet inkluderer også den norske veterinæren Lisel Huse Olsen og veterinærstudent Karin Juto, SLU.

Prosjektet er finansiert av Föreningen Nordsvenska Hästen og Landslaget for Dølahest via Stiftelsen Hesteforskning og Forskningsrådet.

Del artikkel