Bærekraftig kornproduksjon gir mindre muggsoppgifter

Denne saken er eldre enn to år

En fersk kunnskapsoppsummering fra Veterinærinstituttet sammenligner viktige Fusarium-muggsoppgifter i økologisk og konvensjonelt dyrket korn fra ulike land. De fleste sammenligningene viste lavere konsentrasjoner av giftene i økologisk driftsform som er i samsvar med flere av FNs bærekraftsmål.

En kunnskapsoppsummering av studier av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet presenterer resultatene fra 42 sammenligninger av Fusarium-muggsoppgifter i økologisk og konvensjonelt dyrket korn fra ulike land. I 24 av sammenligningene hadde økologisk korn mindre muggsoppgifter enn konvensjonelt korn, 16 sammenligninger viste ingen signifikant forskjell, men kun to hadde mer i økologisk korn.

Betydelig mer muggsoppgift i konvensjonelt korn

De undersøkte muggsoppgiftene er deoksynivalenol (DON), zearalenon (ZEA) og T-2/HT-2 toksin. Dette er gifter som kan svekke menneskers og dyrs helse blant annet gjennom å skade tarm, immunforsvar og hormonell balanse. Gjennomsnittlig hadde konvensjonelt korn henholdsvis 62, 110 og 180 % høyere konsentrasjoner av disse giftene enn økologisk korn. De undersøkte kornartene er hvete, bygg, havre og rug.

Økologisk drift i samsvar med FNs bærekraftsmål

Vekstskifte og tilstrekkelig organisk materiale og mikroliv i jorda er viktige faktorer for å redusere problemet med Fusarium-sopp som produserer muggsoppgiftene. Antakelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av Fusarium. Derimot ser det ut som bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse sprøytemidler mot sopp og ugress kan øke Fusarium-problemet. Redusert jordbearbeiding er også en Fusarium-risiko dersom jorda mangler tilstrekkelig mikroliv.

For å håndtere Fusarium-sopp og muggsoppgifter i korn, kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. Økologisk korndyrking framstår som en helhetlig tilnærming for reduksjon av Fusarium-giftene, noe som er i samsvar med flere av FNs bærekraftsmål:

  • Mål 2: utrydde sult blant annet gjennom å fremme bærekraftig landbruk.
  • Mål 3: god helse og livskvalitet for alle for eksempel ved å redusere sykdom og død på grunn av farlige kjemikalier og toksiner.
  • Mål 6: sikre tilgang til rent vann for eksempel ved å unngå forurensning av ferskvannsøkosystemer med kjemikalier og materialer.
  • Mål 12: fremme ansvarlig produksjon med mindre ressurser.
  • Mål 13: stoppe klimaendringene.
  • Mål 15: ta vare på økosystemer og livet på land.     

Kunnskapsoppsummeringen kan leses her:

Bernhoft A, Wang J, Leifert C. Effect of organic and conventional cereal production methods on Fusarium head blight and mycotoxin contamination levels. Review. Agronomy 2022, 12, 797.

 

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel