Utvikling av azolresistens hos patogener hos mennesker, planter og dyr i Norge- hvordan forholder vi oss til denne trusselen?

Forskning på utvikling og utbredelse av azolresistens, samt etablering av metoder, nettverk og rutiner for diagnostikk og overvåkning i Norge.

Soppinfeksjoner forårsaker årlig mer enn 1,5 millioner dødsfall. I tillegg ser man en økende tendens til at sopp utvikler resistens mot azoler, en gruppe viktige medikamenter som brukes til å behandle soppinfeksjoner. Det er også utbredt bruk av azoler til vern av planter, i industri, på golfbaner og til preservering av for eksempel treverk, frukt og blomsterløk. Forskning viser at den høye forekomsten i miljøet kan trigge utvikling av resistens mot azolene, også de som brukes i human- og veterinærmedisin. Azolresistens er dermed en alvorlig trussel for mennesker, dyr og planter. Prosjektet vil samle inn muggsoppene Apergillus fumigatus, Zymoseptoria triciti og Parastagonospora nodorum fra ulike kilder og undersøke hvordan sopp utvikler azolresistens, forstå drivkreftene for resistensutviklingen og kartlegge situasjonen i Norge. NavAzole har som mål å etablere metoder, nettverk og rutiner for diagnostikk og overvåkning av azolresistens i Norge.

Folkeforskere søkes: Hjelp oss å finne resistent sopp i kompost.

Samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus
  • Radboud University Nijmegen Medical Center
  • Norsk institutt for bioøkonomi
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Norsk landbruksrådgivning
  • Mattilsynet
  • Kreftforeningen
  • BAMA Gruppen AS

Prosjektleder

Ida Skaar

Forskninginformasjon

Start
2021-06-01
Slutt
2026-05-31
Prosjektnummer
320821
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi