Hold hunden unna råtten nedfallsfrukt!

Denne saken er eldre enn to år

I løpet av høsten har Veterinærinstituttet mottatt flere henvendelser om mulige forgiftning av hunder som har spist råtten frukt. Forgiftningene skyldes mest sannsynlig giftstoff fra muggsopparter i slekten Penicillium som er vanlig å finne i muggen mat og fôr.

Om høsten er det ikke uvanlig at nedfallsfrukt blir liggende i hagen og råtne, og muggsopp i slekten Penicillium vil ofte vokse i slik frukt. Mange Penicillium-arter produserer giftstoffer (mykotoksiner) og det er særlig nervegiften penitrem A, produsert av Penicillium crustosum, som kan gi alvorlig sykdom hos hunder som spiser frukten. Annen muggen mat kan også gi slike forgiftninger. Virkningsmekanismen til penitrem er kompleks og påvirker overføringen av signaler mellom hjernecellene. Resultatet er sammensatte nevrologiske symptomer som starter kort tid etter inntak av råtten mat eller fôr. Noen typiske symptomer er sikling, oppkast, skjelvinger og kramper.

Rask behandling viktig

Det er viktig at hundene kommer raskt til veterinær for medisinsk behandling. I tillegg til å sørge for oppkast/magetømming, vil det være riktig å gi medisinsk kull for å redusere opptak av rester av toksiner i mage og tarm. Behandling av krampene kan også være nødvendig. Noen hunder restitueres raskt, men andre har dødd eller blitt avlivet etter få timer med et svært akutt forløp. En rekke hunder har vist et lengre sykdomsforløp med skjelvinger og ustøhet i måneder etterpå – til tross for god klinisk behandling.

Ved mistanke om slik forgiftning kan Veterinærinstituttet kontaktes. Veterinærinstituttet kan foreta kjemiske og mykologiske analyser og gi mer informasjon. Aktuelt materiale for analyser i slike tilfeller er blodprøver, prøver av fôret/maten og oppkast/mageinnhold, men ulike vevsprøver kan også være aktuelt.

Kontaktpersoner Veterinærinstituttet:

Aksel Bernhoft
Fôrtrygghetsansvarlig, seniorforsker/veterinær - Husdyr, vilt og velferd 
Mobilnr: +47 93266995, Telefon: +47 23216260 
Email: aksel.bernhoft@vetinst.no

Hannah Joan Jørgensen
Forsker, veterinær - Husdyr, vilt og velferd 
Mobilnr: +47 90593068, Telefon: +47 23216346 
Email: hannah.jorgensen@vetinst.no

Del artikkel