Veterinærinstituttet skal forske frem tryggere brød i et samarbeidsprosjekt

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har fått innvilget en forskningssøknad på et samarbeidssprosjekt der kombinasjonen kornteknologi og kunnskap om mykotoksin-kjemi møtes. Prosjektet skal bidra til at norske brødprodukter blir tryggere for små barn.

Prosjektsøknaden er innvilget av Forskningsrådet under kategorien «Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling» med tittel: Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread (MycoSafeBread).

Prosjektets varighet er satt til tre år, og partnere er Nofima, i tillegg til en referansegruppe bestående av ti representanter fra kornbasert næring samt Mattilsynet.

Brød skal bli enda tryggere

Prosjektet som går under kortnavnet MycoSafeBread har som hovedmål å lage mykotoksin-trygge brød, dvs. brød som har minimale nivåer av muggsoppgifter. Bakgrunnen for prosjektet er at korn stadig inneholder muggsoppgifter som for eksempel DON, som er vanskelige å bryte ned og som overføres til maten vi spiser.

Småbarn spiser i gjennomsnitt mye mer brød enn voksne per kroppsvekt, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø har anslått at inntaket av mykotoksinet DON hos barn overstiger det tolerable daglige inntaket (TDI) med 3-4 ganger. De helsemessige konsekvensene av dette er ikke kjent, men tidligere forskning gjennomført ved Veterinærinstituttet viser at selv små mengder DON fører til atferdsendringer hos mus. (Fæste et al 2019

Skal "skreddersy" brød for små barn

Forskerne i MycoSafeBread skal utvikle norske brødprodukter som er skreddersydd for små barn; med et absolutt minimum av mykotoksinet DON, mens de samtidig oppfyller statlige helseanbefalinger med hensyn til fullkorn og kostfiber.

Ved å kombinere ulike prosesserings-teknologier kan mel-fraksjoner skilles, behandles og kombineres på nytt for å redusere mengden av mykotoksiner ytterligere. Prosjektet skal også se på om det er forskjeller i frigjøring av DON i tarmen hos barn og voksne ved å bruke en kunstig tarmmodell.

MycoSafeBread-prosjektet har som mål å utvikle og styrke kompetanse innen kornbearbeidingsteknologier, produktdesign og innovasjon samt utforske prosesseringsteknologier for å redusere mengden DON. Resultatene fra prosjektet vil bidra til å opprettholde mattrygghet og ernæringsanbefalinger, styrke forbrukernes tillit og skape økt verdi i kornproduksjonskjeden.

Dette er det tredje prosjektet forskerne ved Nofima og seksjon for kjemi og toksinologi på Veterinærinstituttet har sammen, noe som tyder på at kombinasjonen kornteknologi og mykotoksinkjemi er god og temaet svært relevant. 

Del artikkel