Kameldyr

Generelt er helsestatusen til kameldyr i Norge god. Import av levende dyr er imidlertid en risiko for introduksjon av uønskede smittestoffer som kan smitte videre til drøvtyggerpopulasjoner.

Prøvetaking og diagnostikk

Veterinærinstituttet utfører en rekke ulike typer diagnostiske undersøkelser for å oppklare og kartlegge sykdomsutbrudd og på oppdrag.

Sykdomssituasjonen hos kameldyr i Norge

Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2010 - 2015

I 2015 ble paratuberkulosebakterien Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis påvist i avføringsprøver fra alpakka i to besetninger i henholdsvis Hordaland og Buskerud (prøver uttatt i 2014). 

I januar 2015 ble skabbmidden Psoroptes ovis påvist i øreskrap fra en ung alpakka med ørebetennelse. I sporings- og oppfølgingsarbeidet som fulgte, er P. ovis påvist i til sammen fire besetninger i henholdsvis Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Nordland. 

Fagpersoner

Tormod Mørk

Fagansvarlig for storfe og kameldyr
Mobilnr: +47 90861619
E-post: tormod.mork@vetinst.no

Alle ansatte