Michaela Falk

Fagansvarlig smådyr og kamelider, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Bakteriologi, Bioinformatikk, Diagnostikk, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi, Statistikk
Mobilnr
+47 64966944
E-post
michaela.falk@vetinst.no