Michaela Falk

Fagansvarlig smådyr og kamelider, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Bakteriologi, Bioinformatikk, Diagnostikk, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi, Statistikk
Vis telefonnummer

Send e-post