Ny faglig vurdering av Psoroptes ovis hos alpakka og lama(2017)

Veterinærinstituttet har utarbeidet en ny faglig vurdering av Psoroptes ovis hos alpakka og lama, som oppdaterer og utfyller vurderingen av samme tema i en faglig vurdering publisert i 2015. 

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Veterinærinstituttet i 2015 en faglig vurdering. I løpet av de to siste årene har man høstet ny kunnskap om prøvetaking, forekomst og smitteoverføring av P. ovis. Dette har gitt Veterinærinstituttet et godt faglig grunnlag for å revidere noen av de faglige rådene som ble gitt i 2015, og danner grunnlag for denne nye vurderingen.

De viktigste aktivitetene for ny kunnskapen har vært:

  • Undersøkelser og prøvetaking i besetninger hvor parasitten er påvist samt i kontaktbesetninger.
  • Et overvåkingsprogram for P. ovis som startet november 2015.
  • Obduksjoner av kameldyr hvor ører og ørekanaler er blitt undersøkt spesielt for P. ovis.
  • Podingsforsøk med P. ovis på Veterinærinstituttet og Moredun Research Institute i Skottland.

→ Les hele vurderingen (pdf)