Faglig vurdering av Psoroptes ovis hos alpakka (2015)

Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet med faglige råd i håndteringen av Psoroptes ovis hos alpakka. Denne faglige vurderingen ble overlevert Mattilsynet februar 2015 etter påvisning av  Psoroptes ovis hos alpakka i Norge. 

Psoroptes ovis er årsak til saueskabb, en svært smittsom sjukdom hos sau med stor økonomisk og velferdsmessig betydning. 

Midden som er påvist kan også gi hudsjukdom hos storfe, hest, geit, kanin og kameldyr. Den forårsaker ikke sjukdom hos mennesker. Saueskabb er utbredt i store deler av verden, men ble utryddet i Norge i 1894.

Last ned faglig vurdering av "Funn av Psoroptes ovis hos alpakka".