Sykdom og smitterisiko hos kamelider

Sykdommer hos alpakka og lama, aktuelle smittestoff og fare for smitteoverføring mellom kamelider og andre arter var i fokus på et fagseminar som Veterinærinstituttet arrangerte 21. oktober 2015.

Rundt 100 personer deltok på seminaret, samt et ukjent antall som fulgte med på streaming. Du finner lenke til video av alle presentasjonene fra seminaret nederst i saken. 

Deltakerne fikk høre foredrag om bekjempelse av smittsomme sykdommer hos ulike husdyr i Norge, om paratuberkulose og tuberkulose hos drøvtyggere og alpakka, om parasitter og obduksjonsfunn hos kamelider samt om regelverk og forvaltning. I 2015 har man påvist noen tilfeller av smitte hos alpakka som er regulert av lovverket, og som man er redd kan spres til andre dyrearter.

Kunnskapsbehov

-Hensikten med fagseminaret var først og fremst å formidle kunnskap om aktuelle smittestoff og sjukdommer til kamelide-eiere, Mattilsynet, praktiserende veterinærer, studenter og andre næringer. Noen av smittestoffene kan overføres fra kamelider til andre arter, og det er vår oppgave å formidle kunnskap om slik smitte og risiko, sier Tormod Mørk, som er fagansvarlig for kamelider på Veterinærinstituttet.

Storfetuberkulose hos drøvtyggere og alpakka var blant temaene.

Viktige tema

å seminaret kom det fram at man frykter å «importere» storfetuberkulose ved import av alpakka fra England med mulig etterfølgende spredning til storfe og andre dyrearter, inklusive vilt. Veterinærinstituttet hentet inn den største eksperten på parasitter hos kameldyr fra Sverige, Set Bornstein. Han mener at man etter hvert vil finne sarcoptesskabb på alpakka i Norge, og at det også må tas på alvor når man påviser det.

I avsluttende kommentarer på fagseminaret sa Karen Johanne Baalsrud fra Mattilsynetat det var etablert et godt samarbeid mellom kamelidenæringen, forvaltere og fageksperter, og at dette samarbeidet måtte tas vare på og videreutvikles.

Mye å lære

-Dette var et veldig bra initiativ fra Veterinærinstituttet. Vi har hatt en del påvisninger av sjukdom hos alpakkadyr i år og ser at både dyreeiere og fagmiljøene har behov for mer kunnskap. De må også bli enige om hvordan dette skal håndteres. Når man får forelesninger fra de som jobber med denne diagnostikken og disse sykdommene på daglig basis så er det masse for oss andre å lære, sier Nina Svendsby fra Animalia.  

Foredragene fra seminaret

Foredragene ligger her som videofiler. Når de åpner seg i nytt vindu, klikk på pilen midt på bildet for å starte avspillingen.