MonoMyx - Monogenea og Myxozoa i Oslofjorden

MonoMyx-prosjektet ønsker å øke kunnskapen om biodiversiteten innen to grupper av parasitter på fisk i Oslofjorden; Myxozoa og Monogenea.

Disse to gruppene er lite studert generelt og spesielt gjelder dette for de sørlige fiskeartene som forekommer i Oslofjorden.

Aldri tidligere har det vært gjennomført målrettede studier for å beskrive diversiteten til Monogenea på marine fiskearter i Norge.

Når det gjelder Myxozoa, så har tidligere prosjekter fokusert på vest- og nord-Norge, slik at en del fiskearter med sørligere utbredelse ikke har blitt undersøkt. Så mange som 59 arter av Myxozoa og 58 av Monogenea har blitt funnet i Norge, hvorav henholdsvis kun 5 og 16 er funnet i Oslofjorden. I dette prosjektet har vi derfor valgt ut Oslofjorden som studieområde fordi det finnes et stort antall fiskearter der, mange som ikke finnes lengre nord. I tillegg er området dårlig undersøkt med hensyn på disse parasittene.

I MonoMyx ønsker vi å undersøke 300 fisk for begge grupper av parasitter. Undersøkelsene må gjøres på fersk fisk da både monogener og plasmodiene til Myxozoa kan bli ødelagt av frysing. I tillegg kan størrelsen på myxosporene, som er viktige for artsidentifisering, bli påvirket. Alle parasitter vil bli identifisert og bestemt morfologisk før de deretter blir DNA-strekkodet. DNA-strekkoding vil bli gjort på alle arter som er, eller antas å være, nye for vitenskapen i tillegg til de som er nye registreringer for Norge. Arter som ikke er nye for Norge, men som ikke har blitt strekkodet tidligere vil også bli strekkodet.

Nye arter for vitenskapen vil bli beskrevet i vitenskapelige journaler. I tillegg vil det bli laget lister over alle parasittene i Oslofjorden og en oppdatering av Artsdatabankens artslister.

Samarbeidspartnere

  • Havforskningsinstituttet - Egil Karlsbakk


Les mer om prosjektet i Artsdatabanken

Start
2014-01-01
Slutt
2015-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Parasittologi