Parvicapsula pseudobranchicola: Øke kunnskapen og redusere tap 

Sykdommen parvicapsulose hos laks forårsakes av en mikroskopisk parasitt, Parvicapsula pseudobranchicola, ble oppdaget hos oppdrettslaks i sjø i Troms og Finnmark i 2002, i forbindelse med omfattende dødelighet. Siden da har parasitten blitt påvist i oppdrettslaks i alle områder med oppdrett i Norge.

Målet med prosjektet er å øke kunnskap om parasitten og se på tiltak for å redusere tap knyttet til sykdomsutbrudd av P. pseudobranchicola.

Sykdommen parvicapsulose hos laks forårsakes av en mikroskopisk parasitt, Parvicapsula pseudobranchicola, fra en svært spesiell gruppe parasitter som kalles slimsporedyr (Myxozoa, Myxosporea). 

Parvicapsulose representerer et betydelig sykdomsproblem, med økende alvorlighetsgrad nordover.

Infeksjonene kan gi dødelighet, men den vanligste konsekvensen er nedsatt vekst og “produksjon” av taperfisk. Under alvorlige parvicapsulose-utbrudd vil en få 1000–10.000 taperfisk i enkelte merder. Disse fiskene er ikke-responderende på stimuli og svimer i overflaten. Parvicapsulose er en av de mest tapsbringende sykdommene sjøfasen i Troms og Finnmark.

11 år etter parasitten først ble beskrevet har næringen ingen behandling eller profylaktiske tiltak mot parasitten. Dette grunnet manglende kunnskap om parasittens livssyklus i og utenfor fisken.

Prosjektbakgrunn fra tidligere prosjekt viser at parasitten har et smittevindu i perioden juni–oktober, hvor smittepresset er størst i september.

Resultatmål

Å øke kunnskap om parasitten og se på tiltak for å redusere tap knyttet til sykdomsutbrudd av P. pseudobranchicola.

Delmål 

 • Identifisere hovedverten for Parvicapsula pseudobranchicola
 • Avdekke risikofaktorer i forbindelse med utbrudd av parvicapsulose, og bruke dette for å forbedre produksjonsstrategien. 
 • Dokumentere dødelighet hos Parvicapsulose-svimere. 
 • Beskrive vevs-tropisme og karakterisere utviklingen til P. pseudobranchicola i laks. 
 • Måle effekten av smoltstørrelse og sjøvannstilvenning på utvikling av parvicapsulose.
 • Utvikle en filtreringsmetode for deteksjon av P. pseudobranchicola sporer i sjøvann.
 • Foreta feltforsøk med skjørt som tiltak mot infeksjon med P. pseudobranchicola.

Samarbeidspartnere

 • Mainstream Norway AS (Øyvind Brevik)
 • Havforskningsinsituttet, (Egil Karlsbakk)
 • Universitetet i Bergen, (Are Nylund)
 • Lerøy Aurora (Håvard Harstad)
 • Grieg Seafood Finnmark AS (Berit Seljestokken)

Les mer hos FHF

Start
2013-01-01
Slutt
2015-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi