Eubothrium - Infeksjoner med bendelmarken Eubothrium sp. i oppdrettsanlegg i Norge: resistens, utbredelse og påvirkning på fiskehelsen

Dette prosjektet ønsker å øke kunnskapen om bendelmarkinfeksjoner i norske oppdrettsanlegg og å lage et kunnskapsgrunnlag for videre forskning som kan gi bedre bekjempelse av slike infeksjoner. Dette vil igjen gi bedre beslutningsgrunnlag og bedre økonomi for oppdretteren.

Det rapporteres om økning i behandlinger mot bendelmark i norske oppdrettsanlegg og behandlingene ser ofte ikke ut til å gi den ønskede virkning. I tillegg rapporteres det om en økning i salg av praziquantel som brukes til behandling av bendelmarkinfeksjoner. Det finnes imidlertid få eller ingen empiriske data fra i norske oppdrettsanlegg som sier noe om: a) utbredelsen til bendelmark, b) hvor vanlig utbredt resistens er, c) om det finnes forskjellige varianter og arter av Eubothrium i norsk oppdrettsfisk, d) eller hvor stor påvirkning bendelmarkinfeksjoner har på veksten og helsen til oppdrettsfisken.

Det er viktig med ny kunnskap som kan bidra til å svare på spørsmålene over og som på sikt kan føre til bedre behandlingsstrategier, nye kjemoterapeutika og nye molekylære markører som er egnet til å studere utbredelse, spredning og den genetiske bakgrunnen for resistens. Dette prosjektet ønsker å øke kunnskapen om bendelmarkinfeksjoner i norske oppdrettsanlegg og å lage et kunnskapsgrunnlag for videre forskning som kan gi bedre bekjempelse av slike infeksjoner. Dette vil igjen gi bedre beslutningsgrunnlag og bedre økonomi for oppdretteren

Prosjektleder

Haakon Hansen

Samarbeidspartnere

  • VESO
  • Marine Harvest
  • Lerøy Vest
  • Skretting
  • Universitetet i Bergen

Forskninginformasjon

Start
2017-09-01
Slutt
2019-12-31
Prosjektnummer
901449
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi