Inger Sofie Hamnes

Seniorforsker/veterinær, Mikrobiologi

Presentasjon

Medlem av styret i DNV - VI
Vara for hovedtillitsvalgt DNV- VI
Fagområder
Parasittologi
Mobilnr
+47 99165258
E-post
inger.hamnes@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Veterinær, utdannet ved NVH
PhD i parasittologi

Forskningsprosjekter

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner (PARHEST)

Prosjektet vil kartlegge resistenssituasjonen mot anthelmintika for hestens små strongylider (cyathostominer) og hestens spolorm, gjennomføre en spørreundersøkelse blant hesteeiere i Norge om hvilke kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner som brukes, samt undersøke prevalensen av gastrointestinale parasitter hos hester i små, stabile norske besetninger.
Prosjektperiode
2010 - 2012
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiHusdyrhelse, Parasittologi