Inger Sofie Hamnes

Seniorforsker/veterinær, Mikrobiologi

Fagområder
Parasittologi
Mobilnr
+47 99165258
Tlf
+47 99165258
E-post
inger.hamnes@vetinst.no

Parasittologisk diagnostikk terrestriske dyr. Forskning. Forvaltningsstøtte. IRL og NRL oppgaver innenfor terrestrisk parasittologi.
Fast fungerende stedfortreder for seksjonsleder Mikrobiologi

Faglig bakgrunn

Veterinær, utdannet ved NVH
PhD i parasittologi

Forskningsprosjekter

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner (PARHEST)

Prosjektet vil kartlegge resistenssituasjonen mot anthelmintika for hestens små strongylider (cyathostominer) og hestens spolorm, gjennomføre en spørreundersøkelse blant hesteeiere i Norge om hvilke kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner som brukes, samt undersøke prevalensen av gastrointestinale parasitter hos hester i små, stabile norske besetninger.
Prosjektperiode
2010 - 2012
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiHusdyrhelse, Parasittologi
Medlem av styret i DNV - VI
Vara for hovedtillitsvalgt DNV- VI