Julie Føske Johnsen

Veterinær og seniorforsker, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Dyrevelferd
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

CalfComfort

Dyrevelferdslovgivning og -forskning har tradisjonelt fokusert på å lindre dyrs lidelse. Fravær av dårlig velferd trenger imidlertid ikke bety at dyrevelferden er god. CalfComfort-prosjektet skal utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen. Prosjektet skal undersøke ulike atferder, samt mikrobiom og biomarkører.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologi

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, Husdyrhelse

SmartCalfCare - For ku, kalv, deg og meg

Å la ku og kalv gå sammen de første ukene er god dyrevelferd for både mor og avkom. Prosjektet SmartCalfCare er en løsning for mjølkeprodusenter som ønsker å bedre dyrevelferden i tråd med forbrukeres økende krav om god dyrevelferd. Prosjektet skal teste et system som tillater ku og kalv å være sammen de første ukene etter fødsel.

Prosjektperiode
2019 - 2020
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse

Quality Calf - God helse og velferd for kalver inn i en bærekraftig norsk storfeproduksjon

Hovedmålet for QualityCalf-prosjektet er å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd og produksjon, og å gi forskningsbaserte råd om tiltak.

Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse