Julie Føske Johnsen

Veterinær og seniorforsker, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Dyrevelferd
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

SAMTID

Det anslås at 15% av norske melkeprodusenter planlegger å implementere ku-kalv samvær på sin gård i nær fremtid. EFSA slår nå fast at ku-kalv samvær, av hensyn til dyrevelferd, gradvis bør implementeres i melkeproduksjon i takt med at ny kunnskap utvikles. SAMTID er et forprosjekt som skal generere en database for fremtidig epidemiologisk forskning på ku-kalv samvær. Databasen vil være den første i verden av sitt slag. Med SAMTID vil vi kunne avdekke kunnskapshull og svare på nåværende og fremtidige forskningsspørsmål om ku-kalv samvær.

Prosjektperiode
2024 - 2024
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse

CalfComfort

Dyrevelferdslovgivning og -forskning har tradisjonelt fokusert på å lindre dyrs lidelse. Fravær av dårlig velferd trenger imidlertid ikke bety at dyrevelferden er god. CalfComfort-prosjektet skal utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen. Prosjektet skal undersøke ulike atferder, samt mikrobiom og biomarkører.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologi

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, Husdyrhelse

SmartCalfCare - For ku, kalv, deg og meg

Å la ku og kalv gå sammen de første ukene er god dyrevelferd for både mor og avkom. Prosjektet SmartCalfCare er en løsning for mjølkeprodusenter som ønsker å bedre dyrevelferden i tråd med forbrukeres økende krav om god dyrevelferd. Prosjektet skal teste et system som tillater ku og kalv å være sammen de første ukene etter fødsel.

Prosjektperiode
2019 - 2020
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse

Quality Calf - God helse og velferd for kalver inn i en bærekraftig norsk storfeproduksjon

Hovedmålet for QualityCalf-prosjektet er å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd og produksjon, og å gi forskningsbaserte råd om tiltak.

Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse