Siv Klevar

Forsker / Veterinær, Virologi, immunologi og parasittologi

Fagområder
Immunologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi