Taran Skjerdal

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

- NRL for Listeria og koagulasepostive Stafylokokker i mat
- Medlem av VKM Hovedkomite og leder for faggruppe 1, hygiene og smittestoffer
- med i redaksjonskomiteen for Italian Journal of food safety
Fagområder
Risikovurdering
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilnærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAlgetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer