Taran Skjerdal

Seniorforsker, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Risikovurdering
Mobilnr
+47 48216934
Tlf
+47 41503650
E-post
taran.skjerdal@vetinst.no

- Jobber med matbakeriologi, særlig Listeria og Staphylococcus, nasjonalt og internasjonalt
- Har for tiden flere prosjekter om utvikling av brukervennlige metoder for laboratorieanalyser, beslutningsstøtteverktøy og risikovurdering for bedre diagnostikk og implementering av lovverk i praksis.
- Ansvarlig for nasjonal referansefunksjon for Listeria i mat.
- Forvaltningsstøtte og oppdrag ifm mat, spesielt i prosessert og spiseferdig mat.

Faglig bakgrunn

-Doktorgrad fra NTNU i 1996
- Jobbet med fiskekvalitet og matttyrgghet ved Fiskeriforskning 1996-2003 - Forsker innen mattrygghet og risikovurdering i Det Norske Veritas 2003-2006 - Forsker i matbakteriologi ved Veterinærinstituttet fra 2006.

Forskningsprosjekter

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilmærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Algetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer
- NRL for Listeria og koagulasepostive Stafylokokker i mat
- Medlem av VKM Hovedkomite og leder for faggruppe 1, hygiene og smittestoffer
- med i redaksjonskomiteen for Italian Journal of food safety