Taran Skjerdal

Seniorforsker, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Risikovurdering
Mobilnr
+47 41503650
Tlf
+47 48216934
E-post
taran.skjerdal@vetinst.no


Faglig bakgrunn

-Doktorgrad fra NTNU i 1996
- Jobbet med fiskekvalitet og matttyrgghet ved Fiskeriforskning 1996-2003 - Forsker innen mattrygghet og risikovurdering i Det Norske Veritas 2003-2006 - Forsker i matbakteriologi ved Veterinærinstituttet fra 2006.

Forskningsprosjekter

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilmærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Algetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer
- NRL for Listeria og koagulasepostive Stafylokokker i mat
- Medlem av VKM Hovedkomite og leder for faggruppe 1, hygiene og smittestoffer
- med i redaksjonskomiteen for Italian Journal of food safety