Bjørn Spilsberg

Senior forsker, Molekylærbiologi

Fagområder
Bioinformatikk, GMO, Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 41105344
E-post
bjorn.spilsberg@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.
Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

DECATHLON - Development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications

The Decathlon project’s strategic objective is the development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Zoonoser