Britt Gjerset

Forsker, Immunologi og virologi

Fagområder
Diagnostikk, Molekylærbiologi, Virologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Viral Haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway

Viral Haemorrhagic septicaemia virus (VHSV), the causative agent of viral haemorrhagic septicaemia (VHS), is widespread among several fresh water and marine fish species, both farmed and wild. The presence of VHSV in wild fish has been considered as a threat to the salmonid farming industry.
Prosjektperiode
2013 - 2013
Område
Fiskehelse, Risikovurdering, Virologi, Epidemiologi, Patologi

Wild Farmed-2 Virus in wild and farmed fish, Part 2

Samples from 2700 wild fish of 42 different fish species have been collected along the Norwegian coast from Varanger to Stavanger in 2009 - 2011. Part of the material has been tested for VHSV, PMCV and PRV with positive results. The aim of the present study is to investigate the same material for Infectious salmon anemia virus (ISAV) and Salmonid alphavirus (SAV).
Prosjektperiode
2013 - 2013
Område
Fiskehelse, Risikovurdering, Virologi, Epidemiologi, PatologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Virologi

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs – infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. De norske svinebesetningene har vært fri for svine-influensavirus til høsten 2009. Det er uklart om svin kan være reservoar for pH1N1-09v og/eller en ‘mixing-vessel’ mellom denne og andre subtyper av influensa, og derved gi opphav til nye varianter med zoonotisk potensiale. I dette prosjektet vil vi undersøke sykdomsdynamikken til pH1N1-09v i en naiv svinebestand, uten sirkulerende svineinfluensasmitte av andre varianter. Derfor er den norske svinebestanden spesielt velegnet for studier av effekter av den nye influensavarianten, da andre sykdommer ikke forstyrrer sykdomsbildet.
Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
Fiskehelse, Risikovurdering, Virologi, Epidemiologi, PatologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Risikovurdering, VirologiEpidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Virologi, Zoonoser