Bjarne Bergsjø

Forsker (veterinær, dr.scient), Mikrobiologi

Presentasjon

Bakteriologisk diagnostikk

NRL-Salmonella, kontaktperson
NRL-Campylobacter, kontaktperson
Koderegisteransvarlig PJS

 

Mobilnr
4791598780
E-post
bjarne.bergsjo@vetinst.no

Forskningsprosjekter