Johanna Hol Fosse

Forsker og veterinær, Virologi, immunologi og parasittologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

OH4Surveillance

OH4S skal hjelpe Europa med å etablere en Én-helse-overvåking av smittestoffer hos dyr og i miljøet. Overvåkingen som har som mål å beskytte folkehelsen gjennom tidlig påvisning av såkalte tilsynekommende zoonotiske smittestoff (emerging zoonotic pathogens), det vil si smittestoffer som enten har vært under kontroll og nå er på vei tilbake, eller smittestoffer som først nylig har vist seg å smitte fra dyr og miljø til mennesker.  

Prosjektperiode
2024 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, Zoonoser

VIRRBC

Infeksiøs lakseanemivirus binder røde blodceller, men vi vet ikke hvilken betydning denne bindingen har. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller påvirker utviklingen av infeksjon og sykdom.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserFiskehelse, Immunologi, Virologi

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserFiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

ENDOVIR - Hvordan endotel hemmer eller fremmer antivirale vertsresponser

Prosjektet ENDOVIR vil gi økt innsikt i samspillet mellom virus og vert og blant annet undersøke om infeksjon av endotelceller påvirker hvor effektivt immunsystemet gjenkjenner og bekjemper virus.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserFiskehelse, Immunologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiImmunologi, Virologi