Jannice Schau Slettemeås

Forsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

INIKA_OH_TZ

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et Én helse perspektiv.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, Zoonoser

ICONIC

Antimikrobiell resistens er en av verdens mest alvorlige trusler, og kunnskap om hvordan resistens utvikles, spres og kan forebygges er svært viktig for folke- og dyrehelse, og for matsikkerhet og bærekraft. 

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Zoonoser

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

QREC-Risk - Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antimicrobial resistance has been recognized by the WHO as a global threat to public health.

Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser