Trude Vrålstad

Forskningsleder/Seksjonsleder, Forskning fiskehelse

Fagområder
Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Virologi
Mobilnr
4793222380
E-post
trude.vralstad@vetinst.no

Forskningsprosjekter

ISMOTOOL - In-situ molekylærbasert overvåking: et verktøy for å takle operative og miljømessige utfordringene i akvakultur

ISMOTOOL vil teste ut bruken av en miljøprøveprosessor (EPS) for in-situ sanntidsovervåkning av utvalgte fiskepatogener (Paramoeba perurans og Lepeophtheirus salmonis) og rømt oppdrettsfisk. EPS er et kompakt og fullt robotisert undersjøisk flytende laboratorium som analyserer sjøvannsprøver for arter av interesse ved hjelp av målrettede molekylære deteksjonsmetoder.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners.
Prosjektperiode
2008 - 2013
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi