Hilde Sindre

Seniorforsker, Forskning fiskehelse

Fagområder
Virologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi

Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA

Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet. En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, Virologi

MultifacGillhealth - Gill disease in Atlantic salmon – studies of multiple factors in challenge models

God gjellehelse er en nøkkelfaktor for fiskens vekst og velferd. Gjellesykdom bidrar med en betydelig del av sykdomsrelaterte tap i matfiskoppdrett av laks i Norge.
Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, Virologi

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Wild Farmed-2 Virus in wild and farmed fish, Part 2

Samples from 2700 wild fish of 42 different fish species have been collected along the Norwegian coast from Varanger to Stavanger in 2009 - 2011. Part of the material has been tested for VHSV, PMCV and PRV with positive results. The aim of the present study is to investigate the same material for Infectious salmon anemia virus (ISAV) and Salmonid alphavirus (SAV).
Prosjektperiode
2013 - 2013
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Virologi

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs – infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. De norske svinebesetningene har vært fri for svine-influensavirus til høsten 2009. Det er uklart om svin kan være reservoar for pH1N1-09v og/eller en ‘mixing-vessel’ mellom denne og andre subtyper av influensa, og derved gi opphav til nye varianter med zoonotisk potensiale. I dette prosjektet vil vi undersøke sykdomsdynamikken til pH1N1-09v i en naiv svinebestand, uten sirkulerende svineinfluensasmitte av andre varianter. Derfor er den norske svinebestanden spesielt velegnet for studier av effekter av den nye influensavarianten, da andre sykdommer ikke forstyrrer sykdomsbildet.
Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Molekylærbiologi, Risikovurdering, VirologiEpidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Virologi, Zoonoser