Lada Ivanova

Forsker, Forskning kjemi og toksinologi

Fagområder
Mykotoksiner
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

MoksiMark

Hjernemark er en vidt utbredt parasitt blant rein i Norge og store sykdomsutbrudd er rapportert. Sykdommen forekommer oftest etter varme somre fordi utviklingssyklusen til parasitten er svært temperaturavhengig. Med et varmere klima kan vi forvente økt smittepress og sykdomsforekomst. En eventuell behandling mot hjernemark må gjennomføres før parasitten har nådd hjerne og ryggmarg – altså før reinen viser symptomer. Per i dag finnes det ingen egnede preparater til behandling av rein. MoksiMark prosjektet skal undersøke om langtidsvirkende moksidektin kan være aktuelt.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Husdyrhelse, Statistikk, Parasittologi

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

MycoProcess - Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats – effect of processing on free/masked mycotoxins and human risk assessment

Risk assessment conducted by The Norwegian Scientific Committee for Food (2013) states that the Norwegian population is daily exposed to the mycotoxin deoxynivalenol (DON) from ingesting contaminated cereal products. In this project we will study the fate of free and bound (“masked”) forms of mycotoxins in wheat and oats through processing techniques relevant to the Norwegian industry. The ultimate goal of the project is to ensure production of safe and high quality cereal products with respect to mycotoxin contamination.

Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
FiskehelseMykologi, Mykotoksiner