Lada Ivanova

Forsker, Forskning kjemi og toksinologi

Fagområder
Mykotoksiner
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ShellFeed

I dag importeres om lag 92 prosent av råvarene som brukes i norsk fiskefôr. Skalldyr kan være et bærekraftig fôrtilskudd og en verdifull lokal marin ressurs, men er regelmessig forurenset med algetoksiner. ShellFeed-prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om toksisiteten til algetoksiner (OA/DTX-er og STX-er) i laks etter fôreksponering, og potensiell overføring av disse toksinene eller deres metabolitter til fiskefilet eller biprodukter.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, Risikovurdering

ToxANoWa

Algeoppblomstring forekommer naturlig og slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for oppdrettsnæringen og førte til at rundt 40 000 tonn laks døde. Det er ukjent hvorfor denne algen er giftig for fisk, men prosjektet forventes å bidra med ny kunnskap rundt dette.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Algetoksiner

DetoxBug

Insektlarver er sett på som en lovende kilde for proteiner til mer bærekraftig dyrefôr. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om larvene til den Svarte Soldatfluen kan avgifte muggsoppgifter slik at de kan fôres med kontaminerte materialer som ellers måtte kastes. Hvis larvene skulle være fri for muggsoppgifter ellers dens nedbrytningsprodukter ville verdien til larveprodukter økes betraktelig og mengden biologisk avfall reduseres kraftig.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
AlgetoksinerFôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, Toksikologi

GreenBait - På vei mot mer miljøvennlige rottegifter

Forskning på tilstedeværelse av rottegifter i miljøet og søk på tryggere alternativer.

Prosjektperiode
2023 - 2027
Område
AlgetoksinerFôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiDyrevelferd, Toksikologi, Patologi, Vilthelse

MoksiMark

Hjernemark er en vidt utbredt parasitt blant rein i Norge og store sykdomsutbrudd er rapportert. Sykdommen forekommer oftest etter varme somre fordi utviklingssyklusen til parasitten er svært temperaturavhengig. Med et varmere klima kan vi forvente økt smittepress og sykdomsforekomst. En eventuell behandling mot hjernemark må gjennomføres før parasitten har nådd hjerne og ryggmarg – altså før reinen viser symptomer. Per i dag finnes det ingen egnede preparater til behandling av rein. MoksiMark prosjektet skal undersøke om langtidsvirkende moksidektin kan være aktuelt.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
AlgetoksinerFôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, ToksikologiDyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseHusdyrhelse, Statistikk, Parasittologi

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

MycoProcess - Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats – effect of processing on free/masked mycotoxins and human risk assessment

Risk assessment conducted by The Norwegian Scientific Committee for Food (2013) states that the Norwegian population is daily exposed to the mycotoxin deoxynivalenol (DON) from ingesting contaminated cereal products. In this project we will study the fate of free and bound (“masked”) forms of mycotoxins in wheat and oats through processing techniques relevant to the Norwegian industry. The ultimate goal of the project is to ensure production of safe and high quality cereal products with respect to mycotoxin contamination.

Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
FiskehelseMykologi, Mykotoksiner