Sylvie Benestad

Senior forsker, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Diagnostikk, Fiskehelse, Husdyrhelse, Mattrygghet, Molekylærbiologi, Patologi, Vilthelse
Mobilnr
+47 97536830
E-post
sylvie.benestad@vetinst.no

Faglig bakgrunn

PhD i Nevrofysiologi, Idrettshøyskolen Marseille, Frankrike, 1994.

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2021
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

NE kalkun - Nekrotiserande enteritt hos kalkun: Forebyggande tiltak, tidleg diagnostikk og ikkje-antibiotisk behandling

Prosjektet har som mål å bidra til betre tarmhelse og redusert bruk av antibiotika hos norsk slaktekalkun

Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, Virologi

PRIORITY: Protecting the food chain from prions: shaping European priorities through basic and applied

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) started, 20 years ago, a devastating health and food crisis throughout Europe.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiHusdyrhelse, Patologi

Exploring Permeability of human species barrier to circulating TSE agent

In this project, using transgenic mice model for the PRP gene, we explore (i) the abilities of a representative panel of field TSE isolates to cross the human species barriers and (ii) the potential alteration of permeability of human species barrier for prions that would have adapted to a different species than their natural host.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
Patologi

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
PatologiEpidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering