Sylvie Benestad

Senior forsker, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Diagnostikk, Fiskehelse, Husdyrhelse, Mattrygghet, Molekylærbiologi, Patologi, Vilthelse
Mobilnr
+47 97536830
Tlf
+47 97536830
E-post
sylvie.benestad@vetinst.no

TSE-fagansvar
NRL ref lab TSE : BSE / Skrapesjuke / Nor98 /CWD
Metodeutvikling diagnostiske metoder
Experimental Fish Pathology medlem- ILA virus hos laks
Nekrotiserende Enteritt hos kalkun

Faglig bakgrunn

PhD i Nevrofysiologi, Idrettshøyskolen Marseille, Frankrike, 1994.

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg i 2016. På bakgrunn av den alvorlige og uoversiktlige smittesituasjonen hos norske hjortedyr har Landbruks-og matdepartementet bevilget oppstartsmidler til fire forskningsprosjekter på skrantesjuke.

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

Exploring Permeability of human species barrier to circulating TSE agent

In this project, using transgenic mice model for the PRP gene, we explore (i) the abilities of a representative panel of field TSE isolates to cross the human species barriers and (ii) the potential alteration of permeability of human species barrier for prions that would have adapted to a different species than their natural host.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
Patologi

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering