Sylvie Benestad

Senior forsker, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Mattrygghet, Molekylærbiologi, Patologi, Prioner
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Exploring Permeability of human species barrier to circulating TSE agent

In this project, using transgenic mice model for the PRP gene, we explore (i) the abilities of a representative panel of field TSE isolates to cross the human species barriers and (ii) the potential alteration of permeability of human species barrier for prions that would have adapted to a different species than their natural host.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
Patologi

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2029
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse